Kort fortalt

En fælles webportal for energilandsbyer i Svendborg, Esbjerg og Sønderborg Kommuner. Portalen findes på adressen: www.voresenergiby.dk.

Projektet

Flere og flere borgere og byer får mod på selv at gøre en forskel, og vi vil i Sønderborg, Esbjerg og Svendborg gerne være med til at understøtte den udvikling. En vigtig funktion på portalen er et forum, hvor man kan udveksle erfaringer med hinanden og stille spørgsmål om alt fra delebilsordninger over solceller til klimavenlig mad. Vi håber på den måde, at flere bliver inspireret til at gøre noget for klimaet og på den måde bidrage til Statens og kommunernes mål om at nedbringe vores CO2-udledning markant inden 2020. Mange gange kan de tiltag, som gavner klimaet også spare penge, og på den måde kan man opnå et større rådighedsbeløb.

Går man med planer om at lave energisparetiltag i sit eget hus eller blot søger inspiration og viden om andres erfaringer på energiområdet, kan man med fordel bruge www.voresenergiby.dk.

Kommunerne vil også bruge portalen til at informere lokalsamfundene om nye tiltag eller spændende arrangementer om klima og energi.

Portalen er resultatet af et samarbejde mellem de 3 kommuner, som alle har igangsat eller understøtter projekter i landsbyer med fokus på klima og energi. Den er et redskab til alle borgere og lokalsamfund, så de nemt kan finde inspiration og information om nye initiativer, som kan gøre deres bolig og levevis mere bæredygtig og klimavenlig.