Kort fortalt

Kursus- og retreatcenter på Samsø med fokus på bærdygtighed, permakultur, nærvær, fokus, ro og smuk, frodig natur med bl.a.4500 m2 nyanlagt

Projektet

Inspiratoriet tilbyder smukke faciliteter, der ligger uforstyrret midt i Samsøs fantastiske natur - her er både høje himler og god jordforbindelse.

Kursuscentret er etableret i 2 af gårdens 4 længer, med 480 m2 dejlige, lyse lokaler, der er lavet med blik for bygningernes historie og særpræg og ønsket om at skabe rum, der understøtter fokus, ro og nærvær.

Bæredygtighed på alle områder er en del af Inspiratoriets grundlag. Vi har bl.a. solceller til strøm og CO2 neutral opvarmning med træpiller, regnvandsopsamling og en ”food forest”, der er designet efter permakulturens principper og etik.

Care for the Earth
Care for People
Share the Surplus

Alting er forbundet på smukkeste vis

Inspiratoriet er med i permakulturnetværket LAND, der står for ”Learning, Action, Network, Demonstration” og arbejder for at udbrede kendskab til og etablering af permakultursystemer, specielt indenfor produktion af fødevarer.

Inspiratoriet samarbejder også med Aktion Børnehjælp omkring etablering af brønde, skolehaver og frugtplantager i de fattigste dele af Sydindien.