Kort fortalt

25 huse skal udstyres med alt den nyeste teknologi inden for energi - og koblet sammen via et intelligent net. Insero og EU står bag.

Projektet

25 familier skal teste fremtidens teknologier i et levende laboratorium. Deres huse bliver udstyret med alt fra solceller til elbiler – og styret af et intelligent Smart Grid. Insero Live Lab er navnet på det nye projekt, som skal styrke erhvervslivet, indsamle ny viden og højne innovationskraften.

I Insero Live Lab, som netop er startet op, får 25 familier i lokalområdet mellem Horsens, Hedensted, Juelsminde og Vejle opgraderet deres boliger til fremtidens intelligente hjem med det ypperste inden for bæredygtigt energiudstyr.

Familiernes energiteknologier bliver bundet sammen og styret via et intelligent system, som giver familierne mulighed for at tilpasse deres forbrug i forhold til den strøm de producerer gennem f.eks. solceller. Det betyder også, at familierne vil blive producenter af strøm – og vil få mulighed for at sælge deres overskydende strøm.

- Familierne er med i et forsøg, hvor vi – sammen med virksomheder og internationale samarbejdspartnere – udstyrer deres huse med alle de nyeste energiteknologier. Der er tale om familier, som bor dør om dør, og her vil de blive forbundet af et intelligent net. Familierne kan følge deres forbrug live og handle ud fra det, forklarer Mogens Vig Pedersen, adm. direktør i Insero, som står bag det nye projekt. Insero er en fond, der har til formål at skabe vækst og udvikling i området.

Samlet budget på 143 mio. kr.
Insero Live Lab er en del af et større europæisk projekt, der har til formål at teste og udvikle fremtidens internet. Projektet, der består af seks teststeder i Europa, har et samlet budget fra EU på 143 mio. kr. Det betyder, at det Horsensianske teststed samarbejder med de øvrige teststeder og bidrager til at skabe international viden om energiproduktion og styring.

- Vi har valgt at teste styringen af energiproduktion og -forbrug ved hjælp af Smart Grid, fordi en pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv energiforsyning er øverst på den politiske dagsorden verden over lige nu – ikke mindst i Danmark. Samtidig er der nu fantastiske muligheder for at skabe innovative, nye services ved, at man inddrager IT og kommunikationsteknologi som svar på udfordringen med at udvikle smarte energisystemer. Derfor er vi også meget spændte på at følge udviklingen i det lokale living lab i Horsens-området, forklarer Dr. Fiona Williams, Research Director i Ericsson, som koordinerer det europæiske projekt.

Fonden Insero har investeret seks mio. kr. i Insero Live Lab, mens 12 mio. kr. fra den store europæiske satsning går til det lokale Living Lab i Horsens.

Ny viden – og nye arbejdspladser
I Insero Live Lab vil der blive gjort en stor indsats for at indgå samarbejder med det lokale erhvervsliv omkring projektet, hvor virksomheder og iværksættere har en unik mulighed for at få demonstreret deres produkter og services i virkelighedens verden og med et konkret marked for øje.

- Vi forventer, at den nye viden og de nye løsninger, som bliver udviklet i Insero Live Lab, vil betyde fremtidig forretning for de involverede virksomheder. Det vil skabe vækst og udvikling, og derfor har Insero valgt at gribe denne unikke chance og finansiere dele af den, forklarer Mogens Vig Pedersen. Insero Live Lab er samtidig startskuddet til Inseros nye strategiske satsning på udviklingsprojekter som vækstgenerator.

Insero Live Lab bliver ét stort demonstrations- og udviklingsområde, hvor både lokale, nationale og internationale producenter og leverandører har mulighed for at teste og demonstrere deres teknologier og services.

- Et levende laboratorium er en stærk måde at demonstrere nye teknologier og deres samspil på i praksis, da teknologierne bruges af ’rigtige mennesker’ og indgår naturligt i deres dagligdag. På den måde kommer fremtidens brugere i centrum for innovationsprocessen, så ny viden og nye idéer til produkter og services udvikles på baggrund af et reelle behov, fortæller Jacob Vind, projektleder i Insero Live Lab.

Projektet forventes endvidere at have en massiv synergieffekt med andre projekter og investeringer, som Insero-koncernen har søsat. Det gælder blandt andet Green Tech Center i Vejle, som kommer til at huse et stort test- og demonstrationscenter, hvor udviklingen af fremtidige Smart Grid-løsninger vil finde sted.

Målet med Insero Live Lab er at afprøve de involverede teknologiers indbyrdes samspil såvel som deres sammenhæng med hele energisystemet, og forventningen er, at det nye udstyr vil påvirke de deltagende familiers energiforbrug i en positiv retning. I løbet af projektet, som har en varighed på to år, kommer familierne til at teste teknologierne af i praksis og videreudvikle på dem i samarbejde med leverandører og producenter, og på den måde bliver familierne et bud på fremtidens intelligente forbruger, som er en blanding mellem forbruger og producent; en såkaldt prosumer.

Interesserede familier kan følge med på www.inserolivelab.dk hvor vi i løbet af et par uger vil offentliggøre hvilke familier der kan deltage/ kriterier.

Fakta:
- Familierne kan få et automatisk styret og intelligent elforbrug, hvor de f.eks. har mulighed for at sælge overskydende el, når priserne høje.
- Elbilejere kan også få deres energiforbrug til transport dækket meget individuelt og fleksibelt, idet bilens batteri vil kunne lades op til forskellige priser, afhængig af hvor hurtigt det skal gå
- Det europæiske projekt hedder FINESCE (Future Internet Smart Utility Services)
- Insero går i løbet af sommeren i gang med at finde de 25 huse og familier, som skal teste de nye teknologier.