Kort fortalt

Tænketank giver konkrete forslag til hvordan forskellige aktører kan bidrage til et mere bæredygtigt forbrug og grønnere forretningsmodeller

Projektet

Vi forbruger og producerer varer som aldrig før. Samtidig bliver råstoffer og materialer stadigt dyrere og det globale miljø er under pres. Den udfordring kalder på nye løsninger og en fælles indsats med alle aktører på banen. På den baggrund tog Miljøstyrelsen initiativ til at nedsætte 'Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller'. Tænketankens arbejde resulterede i et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan både politikere, virksomheder og borgere kan bidrage til et mere bæredygtigt forbrug og grønnere forretningsmodeller.

Tænketankens idékatalog ridser dels de aktuelle udfordringer på miljøområdet op - og dels giver det en række bud på vejen til grøn omstilling. Her er således både klare opfordringer til, at vi skal bruge krisen til at skabe nye grønne forretningsmodeller og en mere bæredygtig forbrugeradfærd samt helt konkrete idéer, der kan bidrage til den grønne omstilling.

I følge tænketanken skal der radikal nytænkning til, hvis de ressourcemæssige udfordringer vi står overfor skal løses. Tænketanken skriver, at miljø-, ressource- og innovationspolitikken skal samtænkes og tænkes ind i de øvrige politikområder og at det ikke nødvendigvis er komplekse eller svære ændringer der skal til, men at det kræver at, der tør arbejdes på tværs, at der tør tænkes nyt og eksperimenteres.

Tænketanken er en del af green21-projektet og er blevet faciliteret af Miljøstyrelsen og Copenhagen Resource Institute. Tænketanken er bredt sammensat med deltagere fra både erhvervsliv, myndighederne, forskningsmiljøet og NGO'erne. Medlemmerne af tænketanken er personligt udvalgt på grund af deres kvalifikationer og er bredt sammensat. Idékataloget er resultatet af en række møder og er målrettet beslutningstagere, erhvervsliv og borgerne.

Hør tænketankens medlemmer fortælle om resultatet af deres arbejde: http://www.youtube.com/watch?v=leVSZhczahg