Kort fortalt

I Hvidovre har kommunen i samarbejde med tilmeldte foreninger etableret en genbrugshal, der henter og sorterer effekter til salg.

Projektet

På kommunens genbrugsplads er der opstillet en container hvor alle borgere kan stille effekter de vil af med, og som de mener andre måske kan få glæde af.

Effekterne bliver hentet af de tilmeldte foreninger der i første omgang sorterer på stedet, i forhold til de effekter vi har erfaring med der er salg i.
Det hele bringes til Genbrugshallen hvorfra der er salg 1. lørdag i hver måned, der er åben for salg i 3 timer.

Salget foregår dels fra hallen og dels fra et større udendørsområde i tilknytning til to containere.

Med tiden er det også almindeligt, borgerne kontakter os, for at få afhentet møbler og lignende enten fra eget hjem i forbindelse med nykøb eller flytning til mindre bolig. Vi har også tømt en del dødsboer.

På åbningsdagen har vi et besøgstal på 800 – 1300, alt efter vejret og andre aktiviteter i kommunen.
I hallen har vi også en lille ”Café” hvorfra der sælges kaffe og kage og kolde drikke i mindre omfang.

Hvidovreforeningernes Genbrugshal drives i år af 12 foreninger og 6 enkeltpersoner der støtter fællesforeningen.

Provenuet af salget deles mellem foreninger i forhold til foreningernes deltagelse, enkeltpersoner honoreres ikke. Dog hensættes der 5 % til en pulje som f. eks andre af kommunens foreninger eller skoleklasser med flere kan søge til miljømæssige eller humanitære formål.

Foreningerne får tildelt en blok svarende til en måned hvor der skal indsamles og klargøres til salg, hvorefter de slutter deres blok med en salgsdag. De fleste foreninger klarer en blok alene andre er flere foreninger gået sammen.

Projektet har styrket sammenholdet for flere foreninger, og på salgsdagene ser vi tit de samme borgere og hører gensynsglæden mellem personer der møder hinanden efter flere år.