Kort fortalt

House of Science er et OPP der sætter Klima, Innovation og Bæredygtighed på dagsordenen for børn og unge i Sønderborg Kommune.

Projektet

I Sønderborg har 8 forskellige partnere siden 2008 valgt at sætte fokus på Klima, Innovation og Bæredygtighed til glæde og gavn for kommunens børn. De 8 partnere er Sønderborg kommune, Project Zero, Sønderborg Forsyning, Universe, EUCSyd, BCSyd, Sønderborg Stats Skole og Alssundgymnasiet, - samlet betegnet som House of Sceince (HoS). Intentionen med projektet er at skabe en grøn tråd gra ABC - Ph.D. I praksis betyder det at HoS arrangere events, virksomhedsbesøg, koordinere EU projekter, laver netværk, brobygningsforløb og meget andet. Alt sammen med udgangspunkt i Klima, Innovation og Bæredygtighed (KIB). Hver partner i projektet stiller så lokale koordinatorer til rådighed, så det sikres at flest mulige børn og unge får mulighed for at deltage i det HoS. Helt konkret er der ca. 4000 timer til det koordinerende arbejde, hvilket i sagens natur giver gode rammer for at løfte KIB indsatsen lokalt. Af opnåede resultater kan nævnes at HoS har uddannet ca. 2700 børn og unge som bæredygtghedsabassadører i 2012. I 2013 har vi netop udarbejdet en lokal grøn læseplan, som skal sikre at kommunens knap 10.000 folkeskolebørn i højere grad end tidligere skal have fokus på grøn og bæredygtig tænkning.