Kort fortalt

Fire hospitaler i hovedstadsområdet får deres medarbejdere til at cykle til arbejde – til gavn for klima, trivsel og trængsel.

Projektet

Herlev, Glostrup, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler står alle over for massive udfordringer i forhold til trængsel og fremkommelighed omkring hospitalerne. Samtidig ønsker hospitalerne at bidrage til en bæredygtig omstilling på transportområdet og skabe øget trivsel for de ansatte. Derfor har hospitalerne valgt at satse massivt på at fremme cykling blandt medarbejderne. Deltagelse i ”Vi cykler til arbejde”-kampagnen, udlån af elcykler, cykelservice på arbejdspladsen, salg af billige cykler og konditests er bare nogle af de ting, hospitalerne har igangsat.
Hospitalerne har i løbet af det sidste år arbejdet med transportplaner for arbejdspladsen. Her har de samarbejdet og udvekslet erfaringer på tværs gennem projektet Formel M, som også har kortlagt medarbejdernes transportvaner og bidrager med en opsamling og evaluering af indsatserne.
Allerede nu er det dog tydeligt at hospitalerne gør en forskel. Ved årets ”Vi cykler til arbejde”-kampagne oplevede Herlev Hospital en stigning i tilmeldte på 81%, hvilket betyder at hver fjerde medarbejder deltog i kampagnen. Også på de øvrige hospitaler mærker man en stigende interesse for at købe billige cykler gennem arbejdspladsen, teste el-cykler og få cyklen repareret i arbejdstiden.
At påvirke den enkeltes vaner på transportområdet er et vigtigt element i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Ved at øge incitamenterne til at cykle på arbejde skabes der et fundament for en bæredygtig udvikling, der favner både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.