Kort fortalt

Honolulu er ikke bare et bæredygtigt botilbud for udsatte unge. Det er også en måde at tænke bæredygtighed ind i det pædagogiske arbejde.

Projektet

Honolulu hedder egentlig Holger Nielsens Ungdomsboliger og er et botilbud for socialt udsatte unge i alderen 18 - 30 år. Botilbudet hører under Kofoeds Skole og er én af i alt fire ungdomsboliger. Det specielle ved Honolulu er dog, at selve huset i øjeblikket er i gang med at bliver klimarenoveret, så det bliver til et såkaldt passiv og dermed også bæredygtigt.
Men at bo i et bæredygtigt hus, gør dig, som bekendt, ikke nødvendigvis til et bæredygtigttænkende menneske. Derfor har Kofoeds Skole påtaget sig opgaven, at lære husets unge beboere om bæredygtighed. Projektet handler således om at inddrage bæredygtighed som et pædagogisk redskab i arbejdet med en gruppe udsatte unge og dermed give dem en viden og læring med videre i livet, som kun meget få mennesker besidder.
Dét er Honolulu.

Spørgsmål / svar