Kort fortalt

En bæredygtig og selvforsynende energi-ø i byhavet. Egen elforsyning, solcelleanlæg, vindenergi, jordvarme, og regnvand i ”smart grid”.

Projektet

HF Kalvebod er et selvgroet boligområde i Sydhavnen, der over en 90-årig periode har udviklet sig til et velfungerende boligfællesskab. Det bebos af et bredt udsnit af den københavnske befolkning og er i gang med at gøre sin energiforsyning CO2-neutral og selvforsynende, med en ambition om at udvikle sig til et såkaldt ”smart grid” område - en Kalvebod ”Smart Village”.

Den kollektive og demokratiske tradition i Kalvebod med en stærk trang til uafhængighed og selvstyre er den cement, der binder beboerne i de 90 havelodder sammen på trods af forskellige sociale og økonomiske baggrunde. Det har medført en sammenhængskraft og fælles identitet, der har muliggjort større kollektive projekter.

HF Kalvebod har en vision om CO2-neutrale og selvforsynende energikilder og varme, et såkaldt ”smart grid”, og løsning af beboernes transportbehov og vandforsyning på en miljømæssigt forsvarlig måde, hvor området, økonomi, transport, miljø, mennesker, levevilkår og byadministration indgår i en organisk sammenhæng.

Vi har derfor igangsat en proces mod egen elforsyning, solcelleanlæg, vindenergi, jordvarme, regnvandsforsyning og tilknyttede faciliteter. Der er foreløbig etableret fælles elforsyning, med opsætning af fælles elmåler, samt programmerbare bi-målere til hver husstand. Solenergidelen er det første skridt, hvor størstedelen af husene og festpladsen vil blive forsynet med solceller. Det første tag er installeret ud af 5-10 som installeres i år som pilotprojekt. Desuden bliver jordvarmeforsyning og lagring af varmeenergi i jorden en komponent i den samlede løsning.

Vi har allieret os med specialister fra VIA i Horsens, DTU i Lundtofte og andre vidensressourcer til at finde de bedste løsninger. Hvor vi selv er stærke på menneskelig og social kapital og igennem snart 100 år har udviklet en social ”smart-villagemodel” der fungerer, er det nødvendigt at indgå partnerskaber for teknisk støtte udefra.

Vi mener, at Kalvebod Smart Village udviser sådanne karakteristika, at vi kan fungere som et modelprojekt for lignede ”øsamfund” i byhavet og som pilotprojekt vil kunne vise vejen for udvikling af alternative boligformer i mindre selvstyrende enheder, med høj grad af livskvalitet og social sammenhængskraft og med en energiprofil, der lever op til fremtidens målsætninger om CO2 neutralitet og vedvarende energikilder.