Kort fortalt

Skolehaver og bæredygtig madglæde Vi vil udvikle en generation af unge, der bliver bevidste om klima, miljø, mad og deres egen sundhed.

Projektet

Haver til Maver underviser børn i bæredygtighed, skolehaver og madlavning. Og 8000 børn har allerede oplevet magien af at dyrke sine egne måltider.

Skoleklasserne besøger Haver til Maver otte-ti gange (skoledage) i vækstsæsonen april-oktober.

Hver klasse får sit eget jordstykke med egne haver, som børnene passer i grupper. Gårdens gartner lærer dem at dyrke økologiske grøntsager, og i specialdesignede udekøkkener tilberedes grøntsagerne sammen med en kok. Eleverne får deres egne afgrøder og opskrifter på dagens måltid med hjem, og på den måde inddrages forældrene. En naturvejleder sørger for opdagelser og aktiviteter i naturen og endelig har stedets landmand eleverne med i marken og formidler sin viden om økologisk landbrug. På den måde bliver børn involveret i en bæredygtig proces, hvor lokalt produceret råvarer, viden om dyrkning og natur er centrale elementer.

Haver til Maver findes i Fredensborg, Odense, Gribskov, Vejle, Jelling kommune. I år når Haver til Maver nye rekorder, og vi har 2000 børn igennem et undervisningsforløb. Haver til Maver er stiftet som en almennyttig forening i Fredensborg kommune af Aarstiderne, som et non profit projekt med et mål om at forandre Danmark´s kommende generation. De nye lokaliteter der starter op hjælpes i gang af os og implementeres lokalt med egne foreninger og bestyrelser i Open Source ånd.

Haver til Maver´s ide og undervisningsmateriale er tilgængeligt for alle, og vores vision er, at alle børn i Danmark skal involveres i havedyrkning, madlavning og naturoplevelser og få del og glæde i de oplevelser, læring og sociale gevinster, som findes, når børn dyrker deres egne råvarer og laver deres egne måltider.
I 2011 evaluerede Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Haver til Mavers pædagogiske effekter, og evaluering viser, at Haver til Maver har en positiv indvirkning på børns selvværd, trivsel, læring samt fysiske og mentale sundhed, og at et forløb i Haver til Maver på forskellig vis sætter positive spor i børnenes liv.

Haver til Maver” knytter, gennem systematisk undervisning, an til oplevelser via sanseindtryk, æstetik, etik og en særlig passion, som underviserne har og formidler.
Formidlerne er ikke bare undervisere, men er det, de giver sig ud for at være. De er enten kokke, gartnere eller naturvejledere, og den autenticitet er med til at skabe børnenes lyst til at lære om mad, bæredygtighed og havebrug.

Vi er lige nu i gang med at hjælpe nye kommuner i gang allerede i gang, så de bliver kvalificerede til at undervise børn i haver, mad og natur.
Læs mere på www.havertilmaver.dk