Kort fortalt

Etablering af havedam, hvor regnvand fra tagrender og dræn løber ud. Bestand af frøer og vandsalamandre. Altid vand til fugle, pindsvin, o.a

Projektet

Udgravning i haven til grundvand og blåler. Alle " vilde " dyr har brug for vand, hvilket øger bestand af bl.a fugle og andre dyr. Det er overflødigt at bortlede regnvand gennem drøn og rør. Hvis ikke man når ned til grundvand, kan dammen fores med kraftig plastfolie.