Kort fortalt

Nyttehaverne i Hastrupparken kobler integration og bæredygtighed i et projekt, der styrker fællesskabet i området og interessen for økologi.

Projektet

I Hastrupparken ved Køge er der etableret 26 nye nyttehaver. De ligger som en grøn oase mellem lejlighedsbygningerne i boligkomplekset. Nyttehaverne er startet op i 2012 af Køge Boligselskab under projektet ”Hastrupparken ser grønt”. Her kombineres miljø, udeliv, fællesskab, integration, gode hjemmedyrkede råvarer, kost og sundhed. Projektet skal bidrage til det sociale liv i området og styrke interessen for økologi og sund livsstil.

Nyttehaverne bruges og passes af familier i boligområdet. 24 familier og 16 børn er foreløbig med i projektet. Gruppen af engagerede beboere spænder bredt over både alder og etnisk baggrund. De yngste gartnere er Hastrupparkens unge beboere mellem 8 og 13 år, som passer to nyttebede med hjælp fra aktivitetsmedarbejderen i Køge Boligselskab.

Foruden etablering og drift af nyttebedene, er der afholdt ’sund kost’-arrangementer med madskole, gæstekokke og fællesspisning. Arrangementerne har resulteret i udgivelsen af en kogebog med beboernes egne sunde opskrifter. Udover sundhedsinitiativerne har en gruppe af børn og unge dannet en miljøgruppe, der mødes en gang om ugen og samler affald i boligområdet.

Målet med projektet er at styrke det sociale liv i området og sammenholdet i de enkelte familier, tilføre boligområdet flere faciliteter og give det et visuelt og mentalt løft. Derudover ønsker projektet at gøre de voksne i Hastrupparken mere synlige for deres børn og inspirere til en sund og bæredygtig livsstil.

Nyttehaven er bygget af beboere og unge fra produktionsskolen i Køge. Der er nedsat en bestyrelse af interesserede beboere, som har ansvar for organisering af ventelister, indkøb af redskaber samt løsning af eventuelle opståede problemer. Samarbejdsparterne i projektet er bl.a. naturvejledere fra Det Grønne Hus, Køge Kommune, produktionsskolen, beboerrådgiver og medarbejdere fra boligselskabet.