Kort fortalt

Håndværkere bliver skarpe på energirenovering - både håndværksmæssigt og i forhold til at hjælpe husejerne med beregninger af besparelser

Projektet

Næstved Kommune har taget initiativ til en netværk for håndværkere, der ønsker en grøn profil. Netværket er sammensat på tværs af fag, men fælles for de deltagende virksomheder er et 8 dages langt uddannelsesforløb hvor der både sættes spot på de håndværksmæssige udfordringer ved energirenovering og arbejdes med markedsføring og vejledning af kunderne. 22 virksomheder deltager i netværket, som skal danne ramme for videns- og erfaringsdeling på tværs af forskellige faggrupper, samt være et sted hvor virksomhederne kan indgå i mindre energiteams med samarbejdspartnere, som har kompetencer indenfor klima og energi som dem selv. Det skulle gerne også være til gavn for boligejerne, som derfor kan nøjes med een kontakt til håndværkerne, fordi de arbejder som et team.