Kort fortalt

- er en guide og netværk til det grønne Danmark - vejen til økologisk information! Find grønne adresser, arrangementer og udgivelser!

Projektet

Grønt Overblik er en guide til det grønne Danmark - vejen til økologisk information!

Det er foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net, som står bag portalen Grønt Overblik, der er et tilbud til alle i det grønne Danmark om synlighed og netværk! For at udvikle og støtte projektet søger vi mindst 11 nye medlemmer i alle kommuner, og den 11. tilbyder vi at blive 'frivillig ansat' som ankerperson i din kommune/lokalområde, og være med til at indsamle og scanne sin kommune for data til Grønt Overblik.

GrøntOverblik.dk er oplysning om grønne og bæredygtige initiativer. Her finder du bæredygtige projekter, arrangementer og udgivelser:
Portalen grøntoverblik.dk giver brugerne overblik over hvad der rører sig på det grønne og bæredygtige område i Danmark. Målet med portalen er at samle de mange bæredygtige projekter, initiativer, arrangementer og udgivelser, som finder sted i Danmark. Baggrunden er Øko-nets arbejde for folkeoplysning og vidensdeling. Ved at gøre informationer om de mange forskellige bæredygtige initiativer tilgængelige håber vi at kunne inspirere til en grøn og bæredygtig samfundsomstilling.

Siden indeholder både de grønne sider – en pendant til de gule sider, en kalender og et bibliotek. På den måde kan brugerne finde alt fra økologiske besøgslandbrug til miljøvejledere, holde sig orienteret om relevante aktuelle begivenheder og læse ældre og nyere udgivelser indenfor det grønne felt. Derudover skriver vi om gode eksempler og aktuelle initiativer for at gøre siden levende.

Da vi ønsker at udbrede den grønne omstilling til hele Danmark er det gratis at søge og dele viden på grøntoverblik.dk. Men for at sikre at portalen bliver så omfattende og brugbar som muligt arbejder vi på at finde frivillige ankerpersoner, fra hele landet, som kan fodre data om nye initiativer ind i systemet.

Øko-net – Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis har i snart 20 år arbejdet med vidensdeling, folkeoplysning og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (Øko-net 20 års jubilæum er under planlægning og afholdes d. 24.-26. januar 2014 som et weekend seminar). Øko-nets formål er at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog om økologi, miljø og bæredygtig samfundsudvikling. Det skyldes, at vi mener, der er et behov for at dele de mange initiativer så alle danskere kan orientere sig om de mange projekter, arrangementer og udgivelser, der bidrager til at gøre vores levevis bæredygtig. Grøntoverblik.dk er en relancering af vores gamle side eco-info.dk - i nyt CMS og med ambitionen at bygge et landsdækkende netværk op af lokale ankerpersoner der føder data ind i portalen og bygger netværk op lokalt.