Kort fortalt

Grønt Erhverv Valby er et netværk for butikker og virksomheder, der ønsker fokus på grøn vækst og energibesparelser.

Projektet

Grønt Erhverv Valby henvender sig til alle butikker, virksomheder og handelsforeninger i Valby der ønsker at få sat endnu mere skub i det grønne erhvervsliv i Valby til glæde for indehaveren og kunder. Miljøfokus kan være med til at brande butikkerne, udover at der også er økonomiske besparelser på fx elregningen.
Det er et netværk, og butikkerne mødes 3-4 gange om året og udveksler erfaringer. Derudover sørger miljøgruppen i Valby Lokaludvalg for interne og eksterne oplægsholdere, der bidrager med viden om miljø/klimarelevante emner. Fx trykkeri, LED belysning, grøn vækst mm.
Miljøgruppen sørger også for pressedækning og synlighed.
Butikkerne får ny viden på området, og det giver dem mulighed for en grøn omstilling i egen butik. En af virksomhederne har også deltaget i udsendelsen ”Europapolitik i øjenhøjde – grøn omstilling i Valby”. Den kan ses på sitet www.bideo.dk. Skriv ”Auken” i søgefeltet.