Kort fortalt

Miljømæssig optimering af færger vha. el-fremdrift (f.eks. på vindmøllestrøm), lettere konstruktioner i kulfiber, bedre skrogformer etc.

Projektet

Indenlandsk færgefart foregår idag med dieseldrevne fartøjer, men fokus på reduktioner i udledning af CO2 og NOx betyder, at alternativer bliver nødvendige. Flere rederier forsøger med LNG (flydende naturgas), men det er problematisk bl.a. udfra forsyningslogistikken og sikkerheden. Som en tillægsgevinst vil en el-færge også være støjsvag. Vi sigter på at udvikle et design og en forretningsplan for en standard el-færge, som en fragte ca. 25 personbiler og ca. 150 passager. Der vil være et marked for mange sådanne færger både i Danmark og til eksport, så jobskabelsen kunne blive væsentlig. Samtidig vil et standard-design kunne fremme en rationalisering imellem flere færgeruter, bl.a. fordi de dermed bedre kan dele reservefærger og udveksle erfaringer.

Spørgsmål / svar