Kort fortalt

Ranum Efterskole har 300 elever, som konkurrerer om at lave projekter som sikrer en mere bæredygtig livsform.

Projektet

Omstilling til større bæredygtighed i verden - er ikke bare et projekt!
Det er en proces, som skal spredes som ringe i vandet. Derfor vil vi uddanne grønne efterskoleelever og bevidstgøre dem om vores ressourceforbrug, samt skabe tankegange og vaner, som de tager med sig ud i det videre liv. Vi involverer eleverne ved at lade dem konkurrere om at finde på aktiviteter, som kan spare på skolens brug af ressourcer. Elever og ansatte involveres efterfølgende i at føre ideerne ud i livet.

Konkurrencen fortsætter året igennem, og på den måde kommer der nye projekter til, så omstillingen til større bæredygtighed fortsætter og bliver langtidsholdbar.

På skolens mange kulturrejser bringes bæredygtighedsprojekterne med ud i verden og vi tager erfaringer med hjem til vores egen hverdag.
Tiltagene, som der vil blive arbejdet med, vil kunne bruges af andre skoler og institutioner, som er sammenlignelige. Eleverne tager efter deres kulturrejser ud og holder oplæg på skoler, virksomheder og institutioner over hele landet.

Spørgsmål / svar