Kort fortalt

Lad os løfte virksomheden Grøn Omsorg ind i Fonden ”Videns Center for Grøn Omsorg” Grøn Omsorg er en grøn videns og formidlings virksomhed.

Projektet

Omstilling til et bæredygtigt samfund er ikke en teknisk ting som nogle, især visse politikere, vil gør det til. Det er en indre proces, der handler om de mange valg, vi træffer i dagligdagen.
Grøn Omsorg handler om at mennesker med forskellige vanskeligheder, finder ro, støtte og til vis grad helbredelse igennem at etablere en relation med naturen. Alt efter udfordringen, kan det ske med haveterapi, terapi med dyr, terapi i vild natur eller i forbindelse med landbrug. Og man kan udvikle børn og unges viden om natur og støtte udviklingen af deres sociale kompetencer ved at tilbyde undervisning og aktiviteter i naturen. Internationalt er Grøn Omsorg kendt som Green Care.
Anerkender vi naturen som en vigtigt del af det at være menneske, så har vi lagt det personlige grundlag for et bæredygtigt liv, hvor vi træffer ansvarlige valg i dagligdagen.
Når man på den måde arbejder med naturen, så mærker man hvordan f.eks. jorden bliver noget levende, der er givende og som man føler et stort behov for at tage vare på. De fleste mennesker, der er glade for havearbejde, naturoplevelser og dyr kender til denne følelse.
I dag vokser der et utal af forskellige initiativer frem med urban farming, fælleshaver, terapeutiske haver, terapi med heste og hunde, skovprojekter, skolehaver og landbrugs baseret undervisning.
Med Grøn Omsorg prøver jeg at få sat en ramme, hvor der kan netværkes, vidensdeles og udvikles frit. Jeg har fået støtte fra ”Styrelsen for Forskning og Innovation” til at vidensudvikle Grøn Omsorg i samarbejde med GTS virksomheden Agrotech.
Jeg har i nogle år arbejdet på feltet med deltagelse i EU COST 866 programmet om GreenCare, deltagelse i Nordisk status møde 2012 og IFSA 2012 konference med emnet ”Farmbased Education”. Det kommende år er også godt booket med arrangementer, hvor vi samler og deler viden.
I Danmark er der en lang række personer, der er mere eller mindre målrettet har arbejdet praktisk og forsket i emnet. En almennyttig fond vil målrettet kunne arbejde for at få knyttet disse ressource personer sammen i et netværk, der stiller sin viden til rådighed uden at skulle tage kommercielle hensyn.
Lykkes det, så vil offentlige myndigheder, private arbejdspladser, boligforeninger, institutioner og terapeuter frit kunne hente viden og inspiration. Der vil kunne købes rådgivning og deltages i workshops. Fonden vil blive en vigtig spiller i den offentlige debat, når det handler om vores levemiljøer og indretning af f.eks. hospitaler, institutioner og arbejdspladser, så det naturlige miljø bliver en deltager og mødes med værdighed.