Kort fortalt

Skoleåret 2013/14 er startet grønt. En ambitiøs grøn læseplan trådte ikraft og er nu en del af naturfagsundervisningen i Sønderborg Kommune.

Projektet

House of Science har i samarbejde med Sønderborg Kommune og folkeskolerne udarbejdet en grøn læseplan for hele folkeskoleområdet. Planen er netop trådt i kraft ved skoleårets begyndelse i august 2013. Målet med læseplanen er at fremme elevernes naturfaglige kompetencer med særlig fokus på Klima, Innovation og Bæredygtighed.

Den nye grønne læseplan hører ind under naturfagene og sikrer at alle skolebørn fra indskoling til udskoling, lærer om klima og miljø, om grønne løsninger og god miljørigtig adfærd.

Rasmus Andreassen, leder af House of Science udtaler: "Hensigten med læseplanen er at børn og unge introduceres for grønne og bæredygtige løsninger, både globalt, men især lokalt. Med den grønne læseplan har vi en unik mulighed at skabe en større sammenhængskraft i forhold til de mange initiativer, der allerede i dag findes lokalt i kommunen. Partnerskabet bag House of Science glæder sig derfor meget over at det er lykkedes at få lavet læseplanen, da den er et afgørende værktøj i omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig kommune."

Kommunens grønne tiltag i centrum
Læseplanen indeholder, udover læring om genbrug, affald og CO2-neutrale forsyningsområder, også innovation. Hermed bliver eleverne klædt godt på til at kunne begå sig i en globaliseret verden, hvor faglige kompetencer sjældent kan stå alene.

Med læseplanen bliver mange af de lokale grønne tiltag sat i centrum. Alle elever skal fremover være bekendt med områdets ProjectZero vision, og alle skal i løbet af folkeskole-forløbet besøge kommunens naturskoler, affaldssorteringsanlæg, og forskellige dele af energiforsyningen som f.eks. solvarmeanlægget i Vollerup. Disse besøg er en del af læseplanen, som ligeledes sikrer et øget fokus på undervisning inden for klima og miljø via innovative arbejdsmetoder. Desuden er der fokus på synlighed og forældreinddragelse så på mange måder er der her tale om en læseplan der skal være med til at sikre aktivitet uden for skolens vægge.