Kort fortalt

Økologisk kirkekaffe. Jordvarme i kirkens jord. Klimagudstjenester. Grøn Kirke hjælper kirker i Danmark til at blive mere bæredygtige.

Projektet

For at blive en Grøn Kirke, skal en kirke arbejde med en tjekliste. Tjeklisten har 48 punkter indenfor 6 kategorier: gudstjenesteliv, undervisning, kirkens indkøb og jord, energiforbrug, transport og affaldshåndtering. Når en kirke opfylder mindst 25 punkter med mindst 2 punkter indenfor hver kategori, kan den kalde sig Grøn Kirke. Den kommer dermed med på 'Danmarkskortet over grønne kirker' og bliver del af netværket af grønne kirker. Der er indtil videre 129 grønne kirker i Danmark.

Grøn Kirke er således et netværk af kirker, som arbejder med klima og miljøhensyn i hverdagen. Bag Grøn Kirke står en arbejdsgruppe, der består af personer fra kirker og kirkelige organisationer med klima og miljø på hjertet. Gruppen er bredt sammensat og inkluderer folk fra flere kirkesamfund og kirkelige organisationer.

Kirker er forskellige og de prioriterer forskellige af tjeklistens punkter. Tjeklisten er en fleksibel og nem måde for kirkerne at komme i gang med at systematisere deres grønne tiltag.

Ved at gøre lidt kan kirkerne ofte spare meget og gøre en stor indsats for at hjælpe miljøet og klimaet. Energitjenesten vurderer f.eks. at kirker i Danmark i gennemsnit kan spare 40% af energiforbruget i kirkerne. Særligt opvarmningen af kirken er ofte langt dyrere end nødvendigt. Kirker bruger også papir, vand og el, som de kan spare på. Og nogle af dem ejer jorde, som kan beplantes med træer eller forpagtes ud til økologiske landmænd.

Kirker har en stor kontaktflade. Her kommer ældre med erfaring og kække konfirmander. Her sidder landmænd og lærere i menighedsråd sammen. I kirken samles alle mulige slags mennesker. En synlighed omkring at være Grøn Kirke når således ud til mange forskellige mennesker og kan betyde meget for nærmiljøet såvel som for kirkens identitet.

Kirker har et særligt sprog. Et sprog som kan tale til hjertet og samvittigheden. Som kan appellere til den gode vilje og motivationen til at gøre en forskel. Som Grøn Kirke forpligter man sig til at inddrage klima- og miljøperspektiver i gudstjenestelivet. Det kan være ved en friluftsgudstjeneste, en høstgudstjeneste eller ved særlige bønner og salmer, man beder og synger i kirken.

Grøn Kirke har en hjemmeside www.gronkirke.dk med information, inspiration, tips og ideer til kirkerne. Vi afholder kurser for kirkerne, med særligt fokus på emner, såsom energiforbrug, klimavenlige salmer, og generel erfaringsudveksling. Vi støtter så vidt muligt netværket af kirker og holder gejsten oppe med gode historier og erfaringer kirkerne imellem.