Kort fortalt

Formidling af Klima og Bæredygtighed i Kolding Kommunes daginstitutioner - i børnehøjde

Projektet

Kolding Kommune har som mål at "formidle viden om klima og bæredygtighed til børn og unge".
I den forbindelse startede By- og Udviklingsforvaltningen - i samarbejde med Børne- og Uddannnelsesforvaltningen - projekt Grøn Institution.
Interesserede institutioner får besøg af en klimamedarbejder og en energikonsulent, med henblik på at afdække områder der kan forbedres indenfor emnerne: el, vand, varme, affald, genbrug. transport, grønne indkøb, økologi, m.m. Områder med evt. "forbedringspotentiale" afdækkes ved hjælp af en rundtur i institutionen og udfyldelse af et såkaldt miljøtjekskema. Herefter udvælger institutionsleder og/eller grøn institutionsmedarbejder, i tæt samarbejde med klimamedarbejderen, to indsatser som institutionen det efterfølgende år forpligter sig til at have særlig fokus på.
For at sikre synlighed og blivende fokus på indsatserne, får de Grønne Institutioner en stor plakat med indsatserne påsat som grønne blade på et træ. Plakaten skal hænge et synligt sted, typisk i garderoben, hvor forældre, medarbejdere, gæster, m.fl. dagligt kommer forbi.
De Grønne Institutioner modtager også "Mads og Idas Grønne Kuffert", indeholdende forsøg med sol- og vindenergi, et Memory-affaldsspil og et infohæfte om forsøgene, almen viden om klima og bæredygtighed samt idéer til flere grønne lege. Kufferten vil løbende blive udskiftet med nyt indhold.
Efter et år får institutionen igen besøg af klimamedarbejder og energikonsulent for at finde to nye indsatser, Træet får to nye blade, og både plakat og institution bliver grønnere og grønnere..,

På kommunens hjemmeside findes en liste over kommunens grønne institutioner og en liste med institutionernes valgte indsatser. Listerne giver forhåbentlig inspiration institutionerne imellem, og sikrer at forældre, forældrebestyrelser og andre intersserede har mulighed for at følge med i indsatserne - og evt. komme med input til nye idéer og indsatser..
Nyhedsbreve udsendes jævnligt til de Grønne Institutioner. Indholdet af specifik information om Grøn Institution og generel information om kommunens mange øvrige grønne tiltag, kan, sammen med næste års besøg og valg af nye indsatser, være med til at sikre kontinuitet, ejerskab og måske endda stolthed af at være en del af konceptet. I bedste fald kan det være medvirkende til at skabe nye grønne ambassadører.

Institutionslederen formidler til medarbejdere og forældrebestyrelse Institutionsmedarbejdere formidler til børnene, som tager det med hjem til forældrene. Herfra videre ud, fra familien til nærområdet..