Kort fortalt

På Vestjyllands Højskole forsøger vi at røre mennesker i hjertet og bruge kreativiteten for at vise vejen mod et mere bæredygtigt samfund.

Projektet

Vestjyllands Højskole vil være et fyrtårn for den grønne omstilling.

Skolen har i mere end 15 år arbejdet målrettet på at skabe undervisningstilbud og demonstrationsprojekter indenfor økologi og bæredygtighed. Det betyder at kursister og besøgende eksponeres for en mere bæredygtig livstil fra det øjeblik, de træder ind gennem døren, hvad end de vælger at følge økologi-fagene eller skolens brede vifte af æstetiske fag (dans, kunst, design, musik, etc.). Den bæredygtige tanke er blevet et fundament for skolens praksis og elevernes kreative udfoldelse. Netop koblingen mellem det æstetiske, kreative og bæredygtige er en vigtig del af skolens forsøg på at skabe ’grøn dannelse’. Vores mål er at gøre bæredygtighed sjovt, smagfuldt og interessant for eleverne at fordybe sig i – og revitalisere folkeoplysningen, så den bidrager aktivt til den grønne omstilling.

Rammen om den ’grønne dannelse’ udgøres af en række konkrete tilbud til eleverne, skolens drift og en række udviklingsprojekter, alle med økologi og bæredygtighed i centrum:

Eleverne har mulighed for at vælge faget ’Økologisk iværksætteri’, der orienterer sig mod bæredygtig og social innovation. Her bliver eksperimenteret med bæredygtigt byggeri, grønne energiprojekter og økologiske dyrkningsmetoder. Systemkrisen sættes til debat, vi besøger frontløberne og vi forsøger at klæde eleverne på til at udvikle ideer fra tanke til handling, så de selv kan sætte bæredygtighedsprojekter i søen.

Faget ’Kokkeri’ foregår i skolens økologiske køkken, hvor vi har fokus på mad som kunst. Ved at lave mad fra bunden med økologiske råvarer, bliver eleverne bevidste om kvalitet, hvor maden egentlig kommer fra, og hvad den gør ved kroppen. Se film fra faget: http://vimeo.com/38720644

Højskolen har investeret i en vindmølle, solfangeranlæg og jordvarme, hvilket gør driften CO2-neutral. Energianlægget er unikt i Danmark og viser hvordan naturens ressourcer kan spille sammen uden brug af fossile brændstoffer. Anlægget bliver brugt i undervisningen, men i høj grad også til inspiration og demonstration for videre tænkning indenfor den alternative energi. Læs mere om anlægget: http://www.dr.dk/P1/Miljoereportagen/Udsendelser/2010/12/10144201.htm

På de tilstødende jorde er anlagt en økologisk forsøgshave, Forundringens Have, der drives af frivillige fra lokalområdet og er en aktiv del af skolens undervisning. Eksperimenter i haven omfatter blandt andet såtider, biskole, insekthotel, plantesammensætning m.m. Besøgende og elever oplever, hvordan bæredygtig havebrug kan spire, samle og udvikle både den bæredygtige bevidsthed og fællesskabsfølelsen.

Vestjyllands Højskole er således blevet dynamo for udviklingen af en bæredygtig skolekultur og landsbyfællesskabet. Flere institutioner omkring os er begyndt at omlægge driften på samme måde som vi har gjort. Haven er blevet en lokal attraktion der muliggør folkeoplysning omkring økologiske fødevarer og bæredygtighed. Vi er med i flere internationale projekter omkring økologi, madlavning i børne- og uddannelsesinstitutioner og højskolerne som omstillingscentre.

Sidste skud på stammen er at bygge bro til universiteterne, så vi kan blive rugekasser for fremtidens forskere og iværksættere indenfor bæredygtighed. Det betyder, at vi for eksempel forsøger at få forskere til at bidrage til undervisningen som gæstelærere og deltage i forskningsprojekter, så elevernes interesse for at videreuddanne sig med bæredygtighed som sigte stimuleres.

Vi oplever, at undervisningstilbud , iværksætteri og demonstrationsprojekter giver eleverne en substantiel ’grøn’ ballast og pirrer deres nysgerrighed for feltet – en nysgerrighed, som holder ved, når de forlader højskolen.