Kort fortalt

På et forladt areal langs en S-togsstrækning har byboere siden 2012 dyrket grøntsager på små jordlodder i den økologiske byhave – Grøften.

Projektet

HF Lersøgrøften (Grøften) er en byhaveforening stiftet i 2012, med det formål at give beboerne i Bispebjerg og på Ydre Nørrebro mulighed for at dyrke egne grøntsager og få et fællesskab omkring haverne. I alt råder foreningen over et 1000 kvadratmeter stort område langs S-banen. Der er 98 små haver af 6 kvadratmeter, en container til fælles haveredskaber og regnvandsopsamling. Haverne er økologiske og sammen vedligeholder foreningens medlemmer de fælles faciliteter.

Ud over at dyrke grøntsager udgør haverne et rum, hvor lokalt sammenhold og integration på tværs af beboergrupper sker. Halvdelen af haverne er tildelt folk, der er født uden for Danmark, mens den anden halvdel bliver dyrket af indfødte. I år er mere end 15 forskellige nationaliteter repræsenteret blandt foreningens medlemmer. Vi er opsatte på at lære nyt om økologisk havedyrkning og arrangerer derfor haveundervisning og kurser sæsonen igennem. Senest har vi lært en masse om kompost og bygget egne kompostbeholdere af genbrugstræ.

Det er vores ambition at tage et endnu større areal i brug. Dermed kan vi give flere byboere mulighed for at spise grønsager af egen avl, opleve den korte afstand fra jord til bord og styrke bevidstheden om hvordan fødevarer bliver til både hos børn og voksne. Mange flere bør få en økologisk nyttehave i byen!

(Foto: Lars Frid-Nielsen)

Spørgsmål / svar