Kort fortalt

Gråsten Fjernvarme har omstillet hele produktionen til solvarme, biomasse og varmepumper og reducerer på den måde 10.000 tons CO2 årligt!

Projektet

Gråsten Fjernvarme var indtil 2012, et ganske traditionelt fjernvarmeværk som producerede fjernvarme på gaskedler. Det årlige forbrug af naturgas lå på ca. 4.500.000 m3.

Dette svarede til en årlig udledning af CO2 på ca. 10.000 tons.

Det blev i 2011 besluttet at påbegynde en proces for at komme væk fra naturgas og samtidig få alle de huse som stadig havde individuelle naturgasfyr med på fjernvarmenettet.

Det blev besluttet at opføre et stort solvarmeanlæg kombineret med en absorptionskølemaskine (varmepumpe) drevet af hedt vand fra en pillekedel. Senere skulle en 12MW biomassekedel opføres.

I sommeren 2012 stod solvarmeanlægget på 19.024 m2 solpaneler færdig og varmeproduktionen kunne begynde. Solvarmeanlægget producerer ca. 30 % af den varme som sendes ud til forbrugerne og sparer samtidig miljøet for ca. 3.000 tons CO2 årligt.

Konceptet med varmepumpen sammen med solvarmeanlægget har vist sig som en rigtig god ide som hæver virkningsgraden for anlægget væsentligt og samtidig gør det muligt at producere solvarme året rundt – selv i de koldeste vintermåneder.

I maj 2013 stod den nye 12 MW halmkedel færdig. Halmkedlen sørger for resten af varmeproduktionen når der ikke er tilstrækkelig sol. Halmkedlen er desuden monteret med et DeNOx anlæg som meget kraftigt reducerer NOx udledning når halmen afbrændes. Halmkedlen sparer miljøet for ca. 7.000 tons CO2 årligt.

For yderlige at styrke den grønne profil er der blevet monteret godt 700m2 solceller på de nyopførte bygninger og dette har bevirket at strømforbruget på værket er reduceret med over 1/3.

Gråsten Fjernvarme går således forrest i realisering af områdets ProjectZero-vision, til gavn for både klimaet og borgerne i området. Fjernvarmeværket er gået fra at være 100 % baseret på fossile brændsler til at være 100% CO2 neutral – samtidig har det været muligt at nedsætte varmeprisen til gavn for den almindelige forbruger.