Kort fortalt

Få et lift til Århus eller del din bil med naboen. GoMore forener grøn bilisme med sociale oplevelser og god økonomi.

Projektet

Forklar projektets indhold præcist:

Gomore.dk er en platform for bæredygtig bilisme. GoMores vision er at reducere trængsel på vejene ved at fremme samkørsel og give danskerne mulighed for at leje hinandens biler. GoMore ønsker at gøre bæredygtig bilisme nemt og økonomisk fordelagtigt.
1) Vi udbreder samkørsel i Danmark, som sikrer lavere CO2-udslip og mindre trængsel. Hvorfor skal 50 personer eksempelvis køre i hver deres bil mellem København og Århus, når de kunne køre sammen, og derved spare på CO2-udslip, trængsel og udgifter? Vores samkørselsportal har på 6 måneder sparret miljøet for over 1000 tons CO2 (En danskers gennemsnitlige årlige CO2-udslip er på 10 tons.), og samkørsel via GoMore har samtidigt ydet et stort bidrag til at mindske trængslen på de danske veje.

2) GoMore begynder også at udbrede biludlejning imellem privatpersoner til efteråret 2013 igennem projekt P2P Delebiler i samarbejde med Grøn Omstillingsfond og KnowledgeWorker. Størstedelen af danskernes biler står faktisk stille 23 timer i døgnet, hvor vores naboer lige så godt kunne låne den. Det er samtidigt langt fra alle, der har behov for egne biler i Danmark – hverken i byerne eller på landet, hvilket vores biludlejning mellem private tilgodeser. Med biludlejningen udnyttes de eksisterende biler bedre og behovet for at eje bil mindskes samtidig med at danskerne kan dele de høje omkostninger forbundet med at være bilejer.

Begge GoMores arbejdsområder er eksempler på, at den virkelige omstilling består i en mentalitetsændring, hvor ejerskab i højere grad afløses af deleøkonomi og “collective consumption”. Det handler om, at vi som privatpersoner i langt højere grad kan dele vores ejendele med andre og på den måde gøre miljøet en tjeneste og samtidig opnå økonomiske og sociale fordele.