Kort fortalt

Grupperne hjælper med at sortere affaldet korrekt og gør det muligt at udveksle brugte møbler, service og tøj fra beboer til beboer

Projektet

Frivillige borgere går sammen og danner genbrugsgrupper med tilknytning til lokale genbrugspladser og -lokaler i deres boligområder Først var der bare et par stykker, nu er der 15 genbrugsgrupper. Succesen ved at have en genbrugsgruppe i sit boligområde har en afsmittende effekt på de andre boligområder. Grupperne er med til at minimere affaldsmængderne og øge genbruget. De gør det muligt for beboere at få brugte møbler, service og tøj, og udbreder en holdning om at genbrug er smart. Samtidig er grupperne med til at den sociale sammenhængskraft i boligområderne stiger; når grupperne holder åbent på genbrugspladserne, fungerer disse samtidig som sociale mødesteder. Agenda Center Albertslund har dannet netværk mellem alle de frivillige og arrangerer kurser, ekskursioner og erfa-møder og sikrer at de er opdateret på de nyeste regler og muligheder for genbrug. I foråret lavede de frivillige sammen et stort byttemarked for alle byens borgere.