Kort fortalt

50% besparelse af drikkevand er muligt ved genbrug af regnvand. Regnvand kan opsamles og genbruges til toiletskyl, tøjvask, havevanding m.m

Projektet

Vi arbejder løbende og målrettet med at sænke forbruget af drikkevand og dermed grundvand.
Opsamling og genbrug af regnvand bør være obligatorisk i alle nybyggerier, det gavner ikke alene familiens økonomi, det gavner desuden miljøet på flere områder;

- når der pumpes og renses mindre vand fra undergrunden spares der en masse CO2 når der ikke bruges strøm.
Den lille smule strøm der går til pumperne i regnvandsanlæg, samt til produktion af regnvandstanke, der holder i mindst 25 år, kan sagtens opveje besparelsen på CO2

- hvis alle, hvor det er muligt, opsamler regnvand og nedsiver det overskydende regnvand på egen grund, så kan der kan der spares kæmpe summer på de offentlige anlægsbudgetter.
Frakobles regnvand de eksisterende kloakker, så vil de bedre kunne klare den mængde spildevand vi leder i dem og vi slipper derved for at kunne grave tusindvis af kilometer veje op, for at nyanlægge eller udskifte eksisterende kloakker.

- opsamling af regnvand bliver altid en del af klimatilpasningen i byerne, selv om regnvand ledes til eksisterende kloak.
Når den første del af regnskyllet ledes i regnvandstanke, så vil kloakkerne bedre kunne nå at absorbere den første del af et regnskyl og der vil blive bedre plads i kloakkerne til den sidste del af et regnskyl, belastningen på kloakkerne vil altså udjævnes.

Find mange flere fordele for klima og miljø på https://www.regnvandstanken.dk/