Kort fortalt

Danmark er et af de lande der producerer mest affald i verden. Meget kunne genbruges på en mere optimal måden.

Projektet

Bygninger bruger ca. 40% af landets samlede energiforbrug.
Der bruges oftes lige så meget energi på at opfører en bygning, som bygningen bruger efter at den er taget i brug. Ved at benytte genbrugsmaterialer spares der stort på co2 udslippet, men også på økonomien, og der skabes arbejdspladser.
Der findes et enkelt firma i Svendborg der maskinrenser gamle mursten, sorterer og sælger til hele landet.
Mange arkitekter og håndværkere har fået øjnene op for at genbruge tegl, som er meget energikrævende at fremstille. Sten kan naturligvis også håndrenses. Jeg har selv opført et (parcel)hus af genbrugssten.
Det var ikke helt let at skaffe disse sten.
Når et hus rives ned foregår det oftes hurtigt. Mursten og beton bliver nedknust og brugt til vejfyld mv. Langtfra optimalt.