Kort fortalt

Hvorfor smide gamle vindmøllevinger på lossepladsen, når man kan genbruge det lækre og stærke materiale til nye produkter?

Projektet

En vindmøllevinge producerer i gennemsnit strøm i 20 år. Derefter bliver den pillet ned. Lige nu snurrer ca. 700.000 vindmøller rundt på hele kloden, og antallet stiger kraftigt. Alene i Danmark vil der, ifølge tal fra miljøstyrelsen, om 6 år være 20.000 ton kompositmateriale på vores lossepladser i form af gamle vindmøllevinger. Og der vil de blive liggende, for de forsvinder ikke af sig selv, og der findes ingen økonomisk attraktiv måde at genbruge dem på. Men sådan behøver det ikke være!

Vingerne har gjort det godt. De har i tyve år, i al slags vejr og vind, produceret vedvarende og grøn energi til danske boliger og arbejdspladser. Og vingerne er lavet af så stærkt et materiale, at de stadig indeholder en utrolig styrke, som vi bør benytte til vores fordel, i stedet for at gøre det til et problem, vi graver ned på lossepladsen.

Deponeringsafgiften til staten er i dag 475 kr. pr ton plus et tillægs/behandlings beløb. Hvis vingen bliver delt i mindre stykker, så den ikke skal med særtransport, vil det koste vindmølleejeren cirka 1500kr. pr ton at komme af med sin vinge. De gamle vinger på omkring 20 meter indeholder cirka 2 ton materiale, så udgiften til at deponere disse er kun cirka 3000 kr.
Det er den pris ,vi skal kunne slå, hvis vi vil tilbyde et reelt alternativ til lossepladsen, og få vindmøllernes ejere til i stedet at sende vingerne til genbrug og genanvende. Udfordringen ligger altså i at fremstille et produkt, der har en tilstrækkeligt høj værdi til at dække omkostningerne til at få vingerne taget ned og genbrugt.

Vi tror, der er størst chance for at få den ligning til at gå op, hvis vi skaber produkter, udskåret direkte fra vingen. Derved beholder vi den store styrke i materialet, og vi sparer omkostningerne til at forsøge at skille materialet fra hinanden.

Det er vigtigt, at en hel forretningskæde bliver bygget op til at tage sig af vingerne. Vi vil samle virksomheder, der kan nedtage vingerne, skære dem op, levere ideer til optimale slagteplaner, producere nye varer og sælge dem andre. Vi har startet en klynge, som hedder Smart Materials Cluster, hvor virksomheder kan byde ind med deres forskellige kompetencer. Man kan læse mere om Smart Materials Cluster på www.smcl.dk.
Vi har allerede lavet flere prototyper af forskellige produkter, der er lavet af udtjente vindmøllevinger. De kan ses i denne video

eller på www.smcl.dk/showcase
Det er selvfølgelig flere idéer på tegnebrættet, og vi inviterer gerne folk til at deltage i idégenereringen ved at være med i vores designkonkurrence, hvor du kan vinde en prototype af et løbehjul, skåret direkte fra en vinge. Du kan finde mere information om denne på vores facebook side www.facebook.com/SunbyApS