Kort fortalt

Genbrug af gamle mursten til nyt byggeri - et håndgribeligt eksempel på, hvordan affald kan blive til en ressource

Projektet

Svendborg-virksomheden Gamle Mursten specialiserer sig i at rense mursten fra nedrevne byggerier, så de kan bruges igen.

For hver 2.000 genbrugte mursten spares miljøet for 1 ton CO2 i forhold til nye mursten, og dermed skaber Gamle Mursten grønne produktionsjobs, reducerer en tung affaldsfraktion betragteligt og bevarer et bæredygtigt byggemateriale med historie og udtryk.

En mursten vejer ca 2,2 kg, indtil den bygning den sidder i bliver revet ned, og murstenen bliver knust. Med få forholdsregler kan mursten bevares under nedrivning og genbruges direkte, og Gamle Mursten kan med sin patenterede teknologi sortere, palletere og sælge de brugte mursten, så de bevarer deres vægt og tilføres værdi; de bliver up-cyclet i stedet for down-cyclet. Dermed opnår virksomheden, uden vand eller kemi men ved hjælp af vibration, at producere et bæredygtigt byggemateriale, som tilfører sjæl og historie til moderne arkitektur.

Dvs. det er en god forretning - for bygherre, for miljø og for klima, at man genbruger mursten frem for, som det ofte er tilfældet - at knuse dem til vejfyld og brænde nye sten.

Gamle Mursten har modtageplads og produktion i Svendborg og i Hedehusene.