Kort fortalt

Overskuds- og genbrugsaviser omdannes til isolering. Et bæredygtigt eksempel på hvordan affald genanvendes til et moderne byggemateriale.

Projektet

Papiruld fra Papiruld Danmark A/S produceres af danske aviser, som trykkes med vegetabilske farver. Aviserne forædles til et højkvalitets byggemateriale. I den proces bruges ikke meget energi. Det betyder, at CO2-udledningen i produktionsfasen er minimal.

De overskudsfibre der frasorteres under fremstilling af Papiruld videreforarbejdes og genanvendes i industrien.

Rester af Papiruld kan genbruges eller afleveres på genbrugspladsen som småt brandbart affald. Papiruldsposerne er produceret af PE (polyethylen) og kan ligeledes genanvendes. Papiruld ikke er modstandsdygtigt overfor jordbakterier, og kan derfor graves ned og komposteres. Der kan komposteres ca. 1 liter Papiruld pr. 10 m2 jord årligt.

I de vedlagte brochurer kan du læse mere om alle fordelene ved at anvende Papiruld som isoleringsmateriale.