Kort fortalt

Virksomhederne i Sønderborg går forrest i den grønne omstilling og implementerer el-baserede transportmidler i deres flåder.

Projektet

Sønderborg-området går forrest i den grønne omstilling. Dette visualiseres i ProjectZero visionen om at være CO2 neutral i 2029.

Både Sønderborg Kommune og virksomhederne i Sønderborg støtter op om denne vision og har gennemført flere initiativer, blandt andet har kommunen og flere virksomheder valgt el-baserede transportmidler til at løse dele af deres arbejdsopgaver. De nye transportløsninger er ikke kun til gavn for klimaet, men sparer også penge, giver bedre arbejdsmiljø og reducerer eller fjerner støj fra arbejdet fuldstændigt. Sønderborg kommune har ambitioner om at købe flere eldrevne køretøjer, både til vej og park afdelingen, men også til brug i hjemmeplejen og andre områder.

ProjectZero har øget indsatsen i forhold til omstillingen af Sønderborg områdets køretøjer, og styrker samtidig anvendelsen af allerede eksisterende løsninger. Borgere og virksomheder gøres opmærksomme på mulighederne der allerede findes for grøn transport. En af de helt centrale aktører i dette er Sønderborg kommune som har ambitiøse mål om nedbringelsen af CO2 udslippet fra deres egne køretøjer. CO2 neutrale busser i 2017 indgår i dette.

ProjectZero vil gennem brobygning skabe kontakt mellem virksomheder og flåderådgivere og dermed støtte virksomhederne i deres omstilling til Grøn Transport.