Kort fortalt

Projektet har som formål "at give alle danskere bedre vilkår for at kunne lykkes med deres liv"

Projektet

Projektet har følgende mål:
1) Fuld beskæftigelse (arbejde til alle i ønsket omfang)
2) Social balance (økonomisk tryghed for alle)
3) Lige værdighed (ophævelse af skel mellem A-, B- og C-hold)
Endvidere har forslaget som forudsætning
i udgangspunktet at være budgetneutralt,
d.v.s. at de nævnte tre målsætninger
alene nås gennem forenkling, fordeling og frisætning.

Spørgsmål / svar

Intet profilbillede
Ebbe Lauridsen | søn, 09/01/2013 - 10:08

Ideen er rigtig god.
Projektet tilbyder en løsning på vor tids største problem, nemlig at stadigt flere mennesker sættes uden arbejdsmarkedet. Det er arbejdet, der definerer os som mennesker og lige så vigtigt bestemmer vores del af samfundskagen. Har du penge (lønarbejde) kan du få, har du ingen så...

Det vil give et fleksibelt arbejdsmarked med bedre muligheder for jobs, der i dag ikke er ”råd” til. Og en bedre fordeling. Der er kun et problem, nemlig dogmet om ”ret og pligt”.

Vi må derfor iværksætte et pilotprojekt, der kan teste andre incitamenter til at tage (og få) et job, end dagens tvangsforanstaltninger.

BIEN Danmark (Basic Income Earth Network) arbehjder på sådan et projekt, læs mere her:
http://basisindkomst.dk/Artikler-om-basisindkomst/pilotprojekt-pa-bornholm