Kort fortalt

Kampagnen ”Frit Lejde” fokuserer på udskiftning af udtjente hvidevare på Køge kommunes skoler og institutioner.

Projektet

Rundt omkring på Køge Kommunes mange institutioner gemmer der sig strømtyve. I et klasselokale står et gammelt køleskab tændt for at afkøle fire madpakker om ugen og i en børnehave står et tørreskab og kører med fuld styrke på fjerde time for at tørre en enlig vante, der for længst er blevet tør. Den slags elektriske apparater, der bruger masser af strøm uden at vi tænker over det, har Køge Kommune ønsket at gøre noget ved. Kommunen meldte derfor ”frit lejde” for strømtyve, så de gamle apparater kunne blive skiftet ud med nye energisparende modeller.

Kampagnen ”Frit Lejde” fokuserer på udskiftning af udtjente hvidevare på Køge kommunes skoler og institutioner og er blevet til via et samarbejde mellem Ejendomscenteret i Køge kommune og Det Grønne Hus.

Baggrunden for kampagnen er, at ejendomscenteret, som en del af et stort energispareprojekt ønskede at lave en større samlet udskiftning af elektriske apparater på skoler og institutioner i Køge Kommune. Fokus på elektriske apparater skyldes at varmeforbruget jf. det grønne regnskab går den rigtige vej – nedad- Knap så godt ser det ud med elforbruget, hvorfor strømtyvene vat et oplagt sted at tage fat.

Det Grønne Hus indgik et samarbejde med medielinjen på Produktionshøjskolen på Klemmenstrupgård. Medielinjen lavede en musikvideo ”Strømmen laver jo ikke sig selv – Vel” som kan ses på www.fritlejde.nu. Samtidig udarbejdede Design og kommunikastionslinjen på Klemmenstrupgård en opmærksomhedskampagne, der rettede sig mod skolernes ældste klasser, så eleverne kunne tjekke om der var nogle strømtyve hjemme hos dem selv.