Kort fortalt

Et parcelhuskvarter med energivenlige og svanemærkede parcelhuse i Herfølge, bygget som en udstilling i 1:1, der i dag er fuldt beboet.

Projektet

Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune og Det Grønne Hus så tilbage i 2002 et stort behov for at udvikle tidssvarende miljø- og energivenlige danske parcelhuse. Ønsket var at lave et fremtidsorienteret demonstrationsbyggeprojekt.

I mange år forinden var det græsrødder, der stod for udviklingen af energi- og miljøvenlige enfamilieshuse, mens de mere professionelle firmaer koncentrerede sig om større byggerier.

Men interessen for at bo sundt samt energi- og miljøvenligt begyndte at vokse voldsomt, hvorfor der i stigende grad var behov for en indsats inden for udviklingen af industrialiseret byggeri på parcelhusområdet.

Ca. 40 % af det totale energiforbrug i Europa går til drift af bygninger herunder til opvarmning, ventilation og aircondition. Hvorfor byggeriet var, og er, et oplagt sted at gøre en indsats.

Formålet med byggeprojektet, Fremtidens Parcelhuse, var at vise en række sunde, energi- og miljøvenlige boliger, der arkitektonisk såvel som økonomisk havde interesse for den almene befolkning. Det var samtidig et mål, at typehusfirmaerne kunne høste erfaringer, så de fremadrettet kunne supplere deres kataloger med nye energi- og miljøvenlige boliger.

Ved projektets start blev der opstillet en række kriterier, kaldet Køge kriterierne, som husene skulle leve op til. Alle boliger skulle således opføres som lavenergiklasse 2 eller lavenergiklasse 1 huse i henhold til bygningsreglementet BR06. Derudover skulle husene være svanemærket og endeligt skulle de enkelte matrikler leve op til krav om graden af plantevækst og grønt på grunden, den såkaldte biofaktor. Da projektet skulle fungere som en 1:1 udstilling blev der også stillet et krav om, at der ikke måtte være to huse, der var ens.

Da projektet startede, var der under én procent af alle boliger i Danmark, der blev opført som energi- og miljørigtige. I dag er interessen og markedet for energi- og miljørigtige huse vokset og flere lignende projekter er under opførsel rundt om i landet. Fra januar 2011 er de krav, som de første huse i Fremtidens Parcelhuse blev bygget under, blevet til standardkrav. Fremtidens Parcelhuse er blevet til Nutidens Parcelhuse!

Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune og Det Grønne Hus havde en vision om, at der skulle udvikles og opføres 10 miljøvenlige boliger i Køge kommune. Det var ikke nok til de over 100 firmarepræsentanter, der var mødt op til opstartsseminaret i november 2004. Projektet endte med at omfatte i alt 86 boliger.

I dag er ca. 50 af 86 parceller bebygget. Hovedparten er parcelhuse, men området rummer også 12 boliger i rækkehusbebyggelse.

I perioden 2007 til 2010 er gennemført et evalueringsprojekt, som bl.a har haft til formål at vurdere husenes faktiske energiforbrug sammenholdt med det teoretisk beregnede. I evalueringen indgik også spørgsmål om indeklima og beboernes erfaringer med at bo i lavenergibyggeri.

Evalueringsprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Det Grønne Hus (DGH), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Teknologisk Institut (TI) og Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden). Evalueringsprojektet er finansieret af Energistyrelsens EFP midler.