Kort fortalt

Vi nedbringer co2 på transport til 1/10., sender biomassen til bioforgasning, øger energiudvindingen og bringer næringsstofferne til jorden.

Projektet

BioTrans Nordic har siden januar/2012 kæmpet en hård kamp mod vaner, affaldsregulativer, synlighed og investeringslyst for at få vores ide om at tænke bæredygtighed ind i vores madkultur, også når det bliver til madAFFALD !

"I dag udnyttes kun ca. 15 % af vores madaffald ved Bioforgasning, trods det faktum at du får dobbelt så meget strøm ud af madaffald ved at bioforgasse det" - kilde Claus Felby, professor ved Københavns Universitet og forsker i biogas - og trods det faktum at "de vigtige næringsstoffer som fosfor, natrium og kalcium går tabt, når vi forbrænder affaldet frem for bioforgasning, vigtige næringsstoffer for mennesker og dyr" - kilde Jørgen E. Olesen professor og medlem af etisk råd.

Vores system går i al sin enkelhed ud på, at køkkenerne ved hjælp af en eller flere driftssikre kværne placeret i køkkenet eller i umiddelbar nærhed kværner alt madaffald og ved hjælp af tryk sender det til en opsamlingstank. I opsamlingstanken opbevarer vi madaffaldet i længere tid med henblik på at nedbringe co2 på transport betydeligt. Opbevaringstanken er lugtfri grundet et aktivt kulfilter, kan placeres inde eller nedgraves og fylder i det hele taget meget lidt da affaldet er kværnet. Når tanken er fyldt melder en sensor dette til kværnen/køkkenet, som bestiller tømning via vores hovednummer. Tankbilen kommer i løbet af et par dage og kører affaldet til nærmeste mulighed for bioforgasning. Restproduktet fra bioforgasningsprocessen køres ud som værdifuld gødning til de danske marker. En gang årligt rapporterer vi retur, hvor meget energi/varme og gødning der er kommet af deres affald til brug for interne eller eksterne grønne regnskab. Det er god CSR og CER !

Der er også store arbejdsmiljøfordele for det enkelte køkken ved at skifte til et BioTrans System. Deres nuværende håndtering - hvad enten det er til bioforgasning eller dagsrenovation i små affaldsspande - betyder mange tunge løft til og fra affaldsrum flere gange dagligt, hvorimod bortskaffelsen med vores system sker direkte i køkkenet, og så har de i princippet ikke mere at gøre med affaldet. Desuden skaber det tydelig arbejdsglæde, at personalet ved, at det madaffald, som de uundgåeligt har og naturligvis gør hvad de kan for at mindske, bliver brugt på en forsvarlig, grøn og bæredygtig måde.

Biotrans tager ansvar for hele processen, dvs. fra rådgivning, udregning af nuværende omkostninger, effektivitetspotentialer, tilbud, indhenter tilbud på installation, processtyrer under installationen, foretager oplæring af alt personale, laver service- og tømningsaftale, samt leverer materiale til det grønne regnskab.

Grundet den stærkt reducerede mængde afhentninger af affald, fx på Hotel Christiansminde i Svendborg fra omkring 100 årlige tømninger til nu omkring 10 årlige tømninger inkl. fedtudskiller giver systemet ikke bare god mening, men også god økonomi, og kan oftest skabe en tilbagebetaling på den investerede kapital på mellem 2 og 6 år (ROI).
Men BioTrans systemet er ikke bare økonomi, det er meget andet:
a) Bedre arbejdsmiljø, færre tunge løft og langt bedre hygiejne
b) Nul lugtgener, hverken i spisested eller affaldsrum uanset sæson, da det er et lukket system
c) Nul skadedyr, det lukkede system hindrer enhver form for skadedyr fra køkken til biogas
d) Øget effektivitet, mindsker tid til håndtering af affald i køkken og tid mellem/til affaldsrum
e) Ingen Køl, ingen spildte penge på køl af madaffald eller deraf co2 udledning
f) Mindsker co2 udledning på transport med en faktor 10 ift. konventionel bortskaffelse grundet dramatisk reduktion af antal transporter
g) Mindsker co2 udledning på opvarmning og energiproduktion med faktor 8 ift. konventionel produktion i kraft/varmeværker med kulfyring.

Vi opsatte vores første anlæg i september 2012, og har nu solgt godt 20 anlæg i Danmark, senest til OUH (Odense Universitetshospital) som skal installeres i midten af september/2013. Vores referencer spænder fra flere C20-virksomheder, offentlige institutioner som DR Byen, rådgivere som Niras mfl., Uddannelsesinstitutioner deriblandt Kold College, Sygehuse og flere større danske hoteller deriblandt Hotel d´Angleterre.

Bioforgasning er en stor del af folketingets energiforlig, men i den sammenhæng er der ikke tænkt i indsamlingsmetoder fra storkøkkener, og slet ikke i nedbringelse af co2 udledning på transport ved at mindske antallet af tømninger. Øget bioforgasning kræver øget tilsætning af energiholdig vædde, et tilskud som madaffaldet i særdeleshed bibringer, der er bare alt for lidt fokus på det. Vores system skaber bæredygtig indsamling, men der burde være tilskud til etablering, så vi kan få langt flere anlæg op og stå, samt gøre etableringen mere rentabel for mindre enheder fx hvis to eller flere nærliggende mindre køkkener slog sig sammen om et fælles anlæg. Vi har ihærdigt prøvet at præge mange forskellige instanser og har til tider også haft succes, bla. er vi del af et af de vindende fyrtårnsprojekter med Billund Vand om fremtidens spildevandsanlæg.

Spørgsmål / svar