Kort fortalt

Model for en kulstof-lagrende livsstil. 6 lav-økonomiske permakultur smålandbrug, der sammen er selvforsynende med mad og drevet fossilfrit.

Projektet

Vise en model for hvordan vi kan omstille til en livsstil med massiv kulstoflagring.
6 smålandbrug oprettes på 12 hektar mark med hældning mod Syd på det økologiske storkollektiv Svanholm's jord. Der vil leves lav-økonomisk og af stedets ressourcer – dette gennem selvforsyning med mad og vedvarende energi, passivhuse af lokale materialer og mikro-virksomheder tilknyttet stedet. Alt vil blive drevet uden fossile brændsler.
Hvert landbrug bliver på 1½ hektar, hvilket svarer til at der vil være omkring ½ hektar jord pr person (hvis vi fordelte Danmarks landbrugsjord ud på antallet af indbyggere ville der også være ½ hektar pr person). Vi forventer at kulstoflagringen i bebyggelsen (halm og tømmeret) og omstilling fra pløjelandbrug til skovlandbrug (læs herom nedenunder) vil svare til ca. 10 tons per person pr år i de første 15 år, for så at aftage i årene herefter. Vi vil indirekte bruge fossile brændsler når vi køber varer eller bruger offentlig transport, men dette vil svare til en CO2 udledning på under 1 ton pr person pr år. Alt i alt vil livsstilen i de første mange år medføre en netto kulstoflagring på ca. 9 ton/person/år.

Hele stedet designes efter permakultur/principperne for en vedvarende kultur, som kort sagt betyder at elementer på stedet dvs. produktion, bosætninger og forsyninger hænger sammen i et fornuftigt bæredygtigt system, hvor der ikke skabes affald. Det betyder vugge til vugge produktion, økologi, vedvarende energi, resurse baseret økonomi osv. alt sammen er en del af et ordentligt permakultur-design.

Således håber vi at Danmark for sit første gennemførte eksperimentarium for en bæredygtig levevis på landet, med kulstoflagring og nul brug af fossile brændsler.

Når vi siger vi vil dyrke skovlandbrug mener vi nærmere bestemt det nye begreb skovhaver/forest gardens, som er flerdimensionelle dyrkningsystemer der efterligner strukturen på en ung skov bygget op af flerårige planter, der giver direkte eller indirekte udbytte til mennesker – fx mad, materialer, medicin og systemopretholdende funktioner. Det kan for eksempel være en blanding af frugt- og nøddetræer, bærbuske, spiselige stauder, bunddækkende planter og klatreplanter hvoraf nogen er kvælstoffikserende, mineralakumulerende eller tiltrækker nyttedyr. Planterne er sat sammen på en måde der maksimerer fordelagtige forbindelser og minimerer konkurrencen mellem planter, så vi opnår den høje biologiske produktivitet vi ser i det naturlige tempererede skovøkosystem. Dette giver systemer der kræver mindre vedligehold og kan drives økonomisk uden fossilt brændsel, da systemerne bliver delvist selvopretholdende. Hertil kommer at skovhaver kan lagre mere kulstof, øge biodiversiteten og bedre kan holde til de stigende vejrekstremer klimaforandringerne fører til.

Det er parret Mira Illeris & Esben Schultz, folkene bag permakultur tidskriftet, den første skovhave i Danmark og Benjamin C. Bro-Jørgensen klimaaktivisten bag KlimaTV på YouTube, der sammen har taget initiativ til projekt, som indtil nu kun har mødt velvilje hos Frederikssund kommune.

Der ligger meget viden og praksis bag projekt. Så det bliver en alt for lang tekst, hvis alt skal med. Derfor anbefaler vi, at man finder det man er nysgerrig på via de her links:
Læs om de tekniske løsninger for fossil fri strøm, vand og transportforbrug m.m.: http://www.permakulturliv.dk/p/teknikken.html
Læs om passivhuse af materialer fra stedet: http://www.permakulturliv.dk/p/byggeri.html
Læs om projektets status: http://www.permakulturliv.dk/
Læs projekts bæredygtighed, økologisk fodaftryk m.m.: http://www.permakulturliv.dk/p/bæredygtighed.html
Læs om kulstoflagrende jordbrug: http://www.permakulturliv.dk/p/permakultur-og-skovlandbrug.html

Spørgsmål / svar