Kort fortalt

Konceptet gør det muligt for borgere, foreninger, organisationer, fonde og virksomheder, at bidrage til rejsning af fredskov i Danmark.

Projektet

NYE FOLKESKOVE ER HJÆLP TIL OS ALLE!
RENT DRIKKEVAND OG RENERE LUFT ER EN FOLKESAG!
Folkeskoven.dk som koncept går ud på hvad vi alle kan skabe sammen i fællesskab med Danmark løftende i flok. Konceptet håndteres af den Socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network der er sat i verden for at hjælpe skovrejsning over grundvandsressourcer!
Konceptet arbejder på at blive nationalt lokale.
De lokalt planlagte skove startes op med lokale borgermøder hvor konceptet og behovet for skovene introduceres i samarbejde med kommune, vandværk og lokale ildsjæle.
Plantede træer kan købes til egen glæde, gives som gave eller indgå i hverdags produkter vi køber.
Børn kan med få kroner fra sparegrisen bidrage til nye folkeskove.
Et træ koster altid 19 kr. og er danske løvtræer og nyttetræer afstemt til jordbundstyperne.

Jorden der plantes på er over grundvandsressourcer, den er betalt af kommunen og/eller vandværket. Træerne der plantes beskytter mod nedsivning af pesticider, kvælstof og andre giftstoffers nedsivning til drikkevandet.
Private der køber minimum 4 træer til kr. 76 eller flere får et Folkeskovs Diplom med takkehilsen for købte træer.
Personbilen kan plante 21 stk. træer om året, hvert år, og med disse fjerne sin CO2 udledning over år og mere til. Til bilen fås klistermærket: Jeg kører CO2 Neutral+ ™
En almindelig personbil udleder hvert år cirka 2 - 4 tons CO2.
En fly rejse til Thailand udleder alt inklusiv cirka 3 tons CO2. iflg. Tal fra concito.
Et 50-70 år gammelt, hugstmodent træ lagrer i gennemsnit 5 tons CO2

Firmaernes varebiler planter 5o stk. træer årligt – ditto benzinslugeren. Til disse biler fås klistermærket: Jeg kører CO2 Neutral+™ (50 stk. træer klistermærke)

Busser og lastbiler tilbydes også snart et træplantende produkt.
Person og varetransport i Eu står årligt efter sigende for cirka 12% af CO2 udledning.

Virksomheder kan støtte folkeskovene ved at gøre træer til en automatisk del af det solgte produkt – en kundeoplevelse med effekt i flere hundrede år. Produkterne støtter med angivet øre/krone andel som ses beskrevet på emballagen og virksomhedernes hjemmeside.
Folkeskoven.dk hjælper med at synliggøre disse grønne produkter. Så virksomheder der planter træer får udover mening og udvist ansvar også ”gratis” reklame på folkeskoven.dk og Facebook Folkeskoven.

Udvist ansvar synliggøres: Plantes 1.000 stk. træer eller flere kan virksomhedernes logo i str. 2 x 4 cm ses på skovens infodisplays der står ved skovens indgangsstier.
Køb af 300 stk. træer og op giver adgang til brug af logoet: GROWING TREES NETWORK – VI PLANTER TRÆER på private, foreningers og virksomheders hjemmesider.

CO2 kvoter ønsker vi får en nyt alternativ hvor signalet er at skabe Positive Natur Påvirkninger (PNP). Når private, foreningen og virksomhederne vælger at plante et antal træer pr. tons CO2 de udleder, vil træerne over år fjerne mere CO2 end udledningen i år et – som hvert år udløser plantede træer. Produktet er under udvikling og lanceres i løbet af efteråret. En offentlig anerkendelse af denne løsning fra Danmark/Eu vil hjælpe til hurtig udbredelse.
Ny tid, nye udfordringer, nyt perspektiv og nye svar!
Effekt: De nye skove bistår med effekt til klimaet, renere luft, hjælp til sikring af rent drikkevand, biodiversitet, levesteder til dyr og ny rekreativ skov. Som klimaværn vil skovene kunne optage og holde på store regnskyl.
Så både i nutid, og set fra kommende generationers synspunkt, er det en rigtig god ide at plante et stort antal af disse nye skove. Også selv om CO2 Neutralitet eller CO2 Neutral+ ™ først opnås om en del år. Vindmøllers frigivne CO2 kvoter sælges så andre kan forurene billigt – NEJ TAK.

I de nye folkeskove med fredskovs status – vil effekten med Positive Natur Påvirkninger være støt stigende. Om år når træer fældes for at tynde ud i skoven, er det bæredygtigt materiale.

Folkeskoven.dk tror på at anerkendelse af grønne indsatser er vigtigt. Eksempel: En fabrik, som med plantede træer fjerner en andel af udledte CO2 med plantede træer, kan være med til at sikre byers rene drikkevand og ny rekreativ skov. Plantede træer sikrer en stribe af Positive Natur Påvirkninger (PNP) ™

Via konceptet Folkeskoven.dk kan alle nu på simpel vis hjælpe miljøet og vores fremtidige rene drikkevand. Missionen er at plantede træer skal blive en del af danskernes hverdagshandlinger.

Folkeskoven.dk samarbejder med danske kommuner som er ansvarlig for plantning og vedligeholdelse af træerne. De sikrer, at de nye fredsskove automatisk er sprøjtefrie, har plantegaranti og fremtidig vedligeholdelse. Der er offentlig adgang til de rekreative skove. Konceptet sikrer også at Danmark får mulighed for at plante træer over grundvandsressourcerne, hvor danskerne kun skal betale prisen for træerne og deres første 3 års vedligeholdelse.

Enkelte kommuner arbejder med at skabe en forkultur af træer, også kaldet ammetræer, som skal hjælpe skoven til at vokse op hurtigere. Amme træerne snittes om 8-10 år til flis der bliver til bæredygtig opvarmning på fjernvarme værket.

Hvorfor folkeskoven? Navnet understreger folkelig forankring og ejerskab. Til første spadestik af skoven har danskerne muligheden for at plante deres egne træer.

Bag Growing Trees Network og konceptet Folkeskoven.dk står Kim Nielsen og Lars Heiselberg Jensen.
De udtaler: "Plantning af træer er en simpel løsning med eksponentiel faktor. Plantet på kommunal jord over grundvandsressourcer hjælper træerne bedst muligt. Et simpelt tiltag, der imødekommer forskellen vi som samfund i fællesskab kan gøre til gavn for naturens kraft, og til glæde for vores børn, os selv og kommende generationer."
Growing Trees Network samarbejder pt. med Odense, Aarhus, Randers, og Høje-Taastrup kommune, og flere kommuner udviser interesse og er på vej til at samarbejde.
Growing Trees Network's fokus de næste cirka 2 år vil primært omhandle skovrejsning i Danmark. Målet er at blive nationalt lokale med folkeskove. Hvor vi med fokus holdt vil udvikle lokale successer og opbygge en lille smidig organisation, som senere kan bistå i udlandet med skovrejsning som hjælp til rent drikkevand og lokale arbejdspladser der. Vi tror på at konceptet har eksport potentiale – produkter vil som start blive oversat til engelsk hvor træerne så plantes i Danmark.
Bag om konceptet: Folkeskovstalen fra Growing Trees Network ved den første folkeskov i Beder-Malling v/Aarhus i maj måned.
http://www.youtube.com/watch?v=C0ZP3ydU2tU
Efter skovens plantning startede Aarhus Vand en kampagne om at undgå brug af sprøjtegifte i de privates haver. Således opnår borgerinddragelsen flere effekter som ”ringe i vandet”.
Her TV2 Østjylland indslag fra aften nyhederne – efter live udsendelse fra første spadestik i Beder-Malling. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2013/05/13?video_id=36857&autoplay=1

Spørgsmål / svar

Ole Lundberg | lør, 09/07/2013 - 21:01

Det ville være fantastisk hvis det var frugt træer der var det meste