Kort fortalt

Der er mange varemærkninger. Vi kan opnå større indsigt i, hvad mærkningerne står for og derved påvirke vore indkøbsvaner.

Projektet

Eleverne i 5. og 6. klasse får til opgave at lære om bæredygtigt forbrug. Projektet skal lære eleverne om varemærkningernes betydning, og via dem skal eleverne relatere denne viden til hver enkelts families daglige indkøbsvaner derhjemme. Der skal med andre ord inddrages eleverne, forældrene og den den lokale købmand.

Spørgsmål / svar