Kort fortalt

”Store visioner og små skridt” har været motto i Hyldespjældets miljøarbejde i mere end 25 år. Og det har båret frugt!

Projektet

Visionen er et bæredygtigt boligområde. De ”små skridt” indikerer, at vi fokuserer på hverdagslivet - at mange skridt skal tages på vejen til visionen. Ved at skabe positive oplevelser og et meningsfyldt indhold i hverdagslivet, gør vi visionen mere attraktiv og skaber energi til den videre proces i vores almene bebyggelse med 390 boliger i Albertslund.
I dag har vi flere fælles hønsehold, lammelaug, tøjbyttebod, café, genbrugsplads med Direkte Genbrug, værksteder, delebil, flere grønne tage, nyttehaver, fælles dome-drivhus og andre miljøprojekter, der hver især tages vare på af frivillige engagerede beboere. Herudover er der en løbende indsats for at holde el, vand og varmeforbruget samt affaldsproduktionen nede. Resultatet er da også, at ressourceforbruget er blandt de allerlaveste i Albertslund kommune. Hyldespjældet er tillige med i flere udviklingsprojekter; 10 urinsorterende toiletter er installeret og urinen bruges på marker for at teste gødningsværdien, hertil flere demonstrationsprojekter med energirenoverende tiltag og vedvarende energi. De seneste år har Hyldespjældet tillige fungeret som ”Skulpturbank”; anderkendte kunstnere udstiller deres skulpturer rundt om i bebyggelsen indtil de bliver solgt eller skal udstilles andre steder. Se mere på www.hyldenet.dk.
I Hyldespjældet er miljøindsatsen således med til at skabe livskvalitet for beboerne og gøre bebyggelsen til et attraktivt sted at bo.