Kort fortalt

Høje-Taastrup kommune arbejder - i regi af det EU-understøttede E-mobility-projekt - målrettet for udbredelse af elbiler.

Projektet

Høje- Taastrup kommune lægger hus til E-mobility-projektet, der er et EU-understøttet initiativ der har til formål at styrke udbredelsen af elbiler i små- og mellemstore virksomheder, hos private borgere og i det offentlige. E-mobility-projektet gennemføres i samarbejde med seks andre lande i Nordsø-regionen.
Høje-Taastrups bidrag til samarbejdet er at udvikle et aktivt virkende hjemmesidekoncept (www.elbiler.nu) der kan bruges i andre lande, og at udvikle et mobilt informationscenter til brug for elbilsfremstød.
For at understrege alvoren arbejder kommunen sideløbende med at udskifte sin egen bilflåde til i stigende grad at være eldreven.