Kort fortalt

fødevareBanken transporterer hver dag friske, overskydende fødevarer, der alligevel skulle destrueres, ud til mennesker, der mangler.

Projektet

I Danmark smider vi årligt 540.000 tons fødevarer ud. Det sker samtidig med, at mange tusinde danskere har svært ved at skaffe mad på bordet. fødevareBanken har sat sig for at bygge bro mellem dem, der har for meget og dem, der har for lidt. Derfor transporterer vi hver dag friske, overskydende fødevarer, der alligevel skulle destrueres, ud til dem, der mangler den.

fødevareBanken er en frivillig organisation, der har eksisteret siden 2009. fødevareBanken fungerer på den måde, at en række større og mindre fødevareproducenter og grossister som eksempelvis: Irma Torvet, nemlig.com, Arla, Inco, Metro, Schulstad, Aarstiderne donerer overskudsfødevarer til fødevareBanken. Derefter distribuerer fødevareBankens frivillige disse fødevarer blandt organisationer, primært beliggende i hovedstadsområdet, der arbejder for og med socialt udsatte borgere.

I 2013 distribuerede fødevareBanken over 400 ton overskudsfødevarer til bl.a. væresteder, herberger og krisecentre, hvor de blev omdannet til over 1.000.000 sunde og nærende måltider til socialt udsatte i stedet for at blive sendt til destruktion. Potentialet er fortsat meget stort, og der er gode muligheder for at udvide projektet til andre dele af landet. Derfor arbejder fødevareBanken på at starte en afdeling i Jylland i løbet af 2014.

I Danmark estimeres det, at der i fødevaresektoren (fra primærproduktion til detailhandel og fra storkøkkener) er ca. 303.000 ton spiselige fødevarer, der går til spilde årligt. Til sammenligning skønnes det, at der er 237.000 ton spiselige fødevarer, der går til spilde i husholdningerne. Dermed overgår spildet af spiselige fødevarer i fødevaresektoren husholdningernes madspild. Det er således helt centralt også at have fokus på madspild i fødevaresektoren.

De spiselige fødevarer, der går til spilde i fødevaresektoren, defineres af fødevarebranchen som overskudsfødevarer, da de af forskellige årsager (eksempelvis logistiske, kosmetiske, mfl.) er blevet frasorteret til salg i supermarkederne til trods for, at de er fuldt ud spiselige og ligger inden for mindst holdbarhedsdato. Der er således intet i vejen med disse fødevarer. Alligevel ender friske, sunde og nærende fødevarer på forbrændingen med en øget CO2 udledning til følge. Det er her fødevareBanken kommer ind i billedet.

Siden opstart i 2009 har fødevareBanken uddelt over 1000 ton overskudsfødevarer og været medvirkende til en reduktion af Danmarks CO2-udslip på 4.200 ton.

fødevareBanken er således en løsning, der skaber merværdi for: miljøet, virksomheder og udsatte trængte borgere.

fødevareBanken stiller store krav til fødevaresikkerheden og er belønnet med en elite-smiley. Der videregives således ikke overskudsfødevarer, som ikke er behandlet eller transporteret efter gældende regler og love. fødevareBanken giver udelukkende friske overskudsvarer videre, som personalet i fødevareBanken selv vil spise.