Kort fortalt

Køge fælleshave er et samarbejde imellem Køges økologiske fødevarefællesskab, Det grønne hus i Køge, 4H og en masse skønne frivillige.

Projektet

Haven er tænkt som et åndehul for alle interesserede. Fokus er først og fremmest på naturens og menneskets positive indvirkning på hinanden, både i vores arbejdet med jorden, og i formidling af emner som permakultur, fra jord til bord og mindfulness.

Jorden er udlånt af Køge Kommune og består af 2,3 hektar jord. Køge Fælles Jord ligger lige der hvor Køge by starter, på Egøjevej 114 C. Dette betyder at jorden har alle de fordele en landhave har og alle de fordele en byhave har.

Hele haven dyrkes efter permakulturelle principper. I permakultur genopbygges jorden, det gør vi ved at opbygge muldlaget, og skabe renere luft og vand. Der absorberes mere CO2 end der udledes, og på lang sigt afkobler permakultur sig helt afhængigheden af fossile brændsler. Dette gøres især ved at designe holdbare systemer med mange træer, dyrke flerårige planter og grave mindst muligt.
Vi lægger vægt på at genopbygge jord og mennesker i et bredt socialt fællesskab.
Det vil med tiden blive muligt for grupper at leje haven til kurser og arrangementer som er i overensstemmelse med stedets formål.

Haven er opdelt i tre forskellige slags haver.

Grønsagshaven
Grønsagshaven passes ved fælles frivilligt arbejde. Grønsagerne dyrkes økologisk og de både dyrkes og høstes i fællesskab. Områdets design vil bidrage til det sociale samvær og nydelsen ved at have hænderne i jorden og være sammen i naturen.
De permakulturelle principper danner basis for grønsagshaven, vi vil eksperimentere os frem til de løsninger som passer til denne have. Det betyder, at der med tiden vil blive fokus på flerårige grønsager, og at jorden vil blive bearbejdet mindst muligt. På denne måde bevares og beriges de mikroorganismer som styrker jorden og grønsagerne, samtidig udvikles det naturlige muldlag.

Skovhaven
Skovhaven er en have som efterligner en ung og åben skov, hvor flest mulige planter giver mad til os mennesker. Skov er det mest robuste økosystem i vores klima, og Skovhaven designes og dyrkes så den bidrager mest muligt til at passe på jorden.
Haven vil bestå af træer, buske, slyngplanter, flerårige grønsager, urter, blomster og rodfrugter som plantes så de gavner og styrker hinanden.
Skovhaven vil bidrage med en stor variation af spiselige planter, og være et dejligt sted at arbejde med jorden eller bare gå en tur på stierne som slynger sig gennem hele haven. Der vil også blive opstillet bænke til stille stunder og samtaler.

Terapihaven
Her vil du kunne finde ro og fordybelse. Terapihaven vil være rig på krydderurter og andre spændende planter som aktiverer vores sanser. En del af planterne kan også tiltrække bier og sommerfugle.
Haven bliver delt op i mindre områder, og der vil være plads til at du kan sidde alene, og slappe af og nyde naturen. Vi skaber også et fællesområde med bålsted, hvor man kan mødes med andre under trygge rammer. Her hygger vi med at drikke te af urter fra haven og tale sammen.
Der vil kunne bestilles undervisning i mindfulness for interesserede grupper. Terapihaven vil derfor være lukket i perioder for at skabe ro til undervisningen. Du vil altid synligt kunne se om haven er lukket for besøgende og hvor længe den så vil være det.

Vil du være medlem?

Meld dig ind i Køge fælles Jord og få mulighed for at deltage aktivt i planlægning og brug af vores dejlige have. Vores møder er åbne for alle medlemmer.