Kort fortalt

Femten familier dyrker grøntsager efter økologiske principper på 1 ha jord. Man yder en arbejdsindsats og får grøntsager til gengæld.

Projektet

Projektet blev startet på initiativ af Ross og Hildur Jackson i 2012 på deres ejendom Duemosegård mellem Birkerød og Farum.
De stillede 1 ha jord til rådighed af deres mark og dannede "Fællesgrønt" – fælles økologisk dyrkning af grøntsager.
Første år blev 10 andele udbudt til venner og venners venner.
Mod et engangsbeløb kunne de interesserede blive en del af projektet, deltage i arbejdet med at forspire, plante, luge og selvfølgelig høste og spise de færdige grønsager.
Pengene blev brugt til indkøb af frø, planter og udstyr til brug i projektet.
Det praktiske ansvar ligger hos en aflønnet økologisk landmand, der med sin store erfaring kan planlægge udnyttelsen af jorden bedst muligt i forhold til de afgrøder gruppen ønsker. Deltagerne spænder vidt både aldersmæssigt (børnefamilier, unge og ældre) og kommer fra alle dele af samfundet.
Der er en overflod af grønsager i løbet af sæsonen fra de hurtige afgrøder som salat og spinat til de robuste vinter afgrøder som rødbeder og grønkål.
I 2013 valgte vi at udvide antallet af andele til 15 og samtidig udvide arealet. Herved var der flere interesserede, der kunne være med, og vi kunne udnytte fordelen ved at lade maskiner lave det groveste arbejde, da der nu var plads til den store traktor kunne vende. De store maskiner, som f.eks. kartoffellægger og kartoffelhøster var vi så heldige at kunne låne hos en nabo.
Vi sluttede sæsonen 2012 af med et brag af en høstfest, med mange lækre retter, taler, sange og hyggeligt samvær.

Formålet med dette projekt er at udbrede fællesskabsånden, vise styrken i dette og mødes i et meningsfyldt og givende felt, hvor viden, livserfaring, hygge og den sunde kontakt til jorden nydes og bringer medlemmerne tættere på hinanden og sig selv.
Ligeledes er tanken om at dyrke jorden lokalt og økologisk et vigtigt element i projektet, da det bliver tydeligt for flere og flere mennesker at vi skal passe på vores jord.

Spørgsmål / svar

Intet profilbillede
Pernille Mahon Hansen | tor, 09/05/2013 - 11:55

Hej,

Jeg arbejder i Urbanplanen på Amager og vil meget gerne snakke lidt mere jer om jeres organisering og andelstanke. Spændende! Vi er igang med at skabe en fælleshave i boligområdet og vil gerne have ny inspiration til hvordan vi involvere og organisere beboerne, jeres projekt fangede lige min interesse.

På forhånd mange tak!
Mange hilsner
Pernille Mahon
Tl.f 40715080
pmh@3b.dk