Kort fortalt

Vi dyrker økologiske grønsager i store drivhuse på et tidligere gartneri.

Projektet

Forladte væksthuse findes der mange af i byens periferi, som ofte med få midler kan danne ramme om produktion af sunde fødevarer. Vores projekt vil, derfor let kunne kopieres til andre byer og andre forstæder. Ligeledes kunne erhvervsdrivhuse købes brugt og evt. opstilles i parcelhuskvarterer eller boligforeninger til afbenyttelse for områdets beboere. Fællesgartneriet tager udgangspunkt i et af de mange forladte gartnerier omkring Brabrand, hvor vi har startet et fælleskab for dyrkning af grøntsager for interesserede borgere i Aarhusområdet. I de valgte drivhuse er der god plads til at etablere et dykningsfælleskaber, hvor folk kan producere fødevarer til eget forbrug. Drivhusene sikrer et meget større udbytte og en længere sæson end dyrkningsfælleskaber på friland. Dyrkningsfællesskabet er åbent for alle interesserede, der ved betaling af medlemskab kan få tildelt et areal til egen dyrkning. Dyrkningen er individuel men pasning og vanding af drivhuset kan ske på skift, således at dyrkningen bliver ukompliceret og overkommelig for helt almindelige familier med en travl hverdag. Formålet er at gøre fødevarefremstilling let tilgængelig og til en positiv oplevelse, samt at skabe nye nyttige fælleskaber ud af en eksisterende funktionstømt struktur. Der vil i projektet lægges vægt på, at gøre dyrkningen af fødevarer til en æstetisk og stimulerende oplevelse for så mange som muligt og gerne give plads til afholdelse af arrangementer for deltagerne. Herudover er det er hensigten at gøre stedet til en attraktion for områdets skolebørn og evt. andre interesserede med mod på at igangsætte lignende projekter.