Kort fortalt

Omstilling til elbiler kan møde mange barrierer, der tager udgangspunkt i myter og fordomme. En begejstringskampagne kan imødekomme dette.

Projektet

etrans – et forsknings- og innovationsprojekt projekt på Designskolen Kolding – har i tre år arbejdet med dels at finde ud af,
- hvordan man kan udbrede elbiler
- dels skabe et videns- og metodegrundlag, der kan være til gavn for virksomheders arbejde med brugerdreven innovation.

I Fredericia Kommune har etrans arbejdet med, hvordan vi kan indføre elbiler i kommunens bilflåde, uden at det møder en uovervindelig modstand.

Vores erfaring med at skabe forandringer i komplekse systemer er, at medarbejdere involverer sig af interesse og lyst – fordi de kan se en pointe i at prøve noget nyt – men at der ofte ikke er tid.

For at udviklingsarbejdet skal skride frem og flytte sig er det derfor nødvendigt af og til at minde folk om, at det nye ikke må glemmes. Vi har derfor arbejdet med en begejstringskampagne i Fredericia, rettet mod tre grupper: Dem, der skal bruge elbilerne, dem, der kun perifert berøres af de ny elbiler på arbejdspladsen og endeligt Fredericias borgere, der betaler via skatten.

Erfaringerne fra projektet kommer snart i spil, når kommunerne i Region Hovedstaden skal have flere elbiler ind i den daglige drift.