Kort fortalt

ESCO arbejder på at reducere Rudersdal Kommunes energiforbrug på folkeskolerne gennem adfærdsændringer og tekniske forbedringer.

Projektet

Rudersdal Kommune har en vision om at reducere energiforbrugt på kommunens skoler med 20% i 2016. Derfor har kommunen indgået en 5-årig ESCO (Energy Service Company) kontrakt med entreprenørvirksomheden NCC om at opnå energibesparelser på kommunens 13 folkeskoler og SFO'er. Besparelserne omfatter el, vand og varme.

Projektet er todelt og består af en teknisk del samt en adfærdsdel.

Den tekniske del omfatter investeringer i nyt, energivenligt udstyr på skolerne – fx udskiftning af ventilationsanlæg, cirkulationspumper, elsparepærer, lysslukning i haller, vandbesparende tiltag, optimering af tekniske anlæg med drifttider, isolering af rørinstallationer samt sænkning af spænding fra hovedtavler.

Adfærdsdelen handler om at bevidstgøre eleverne om miljø og energiforbrug og gøre dem opmærksomme på, at de har et medansvar for energiforbruget på skolen. Dette foregår gennem undervisningen, hvor eleverne motiveres til at ændre adfærd, fx gennem indsigt i skolens energimål og -resultater, konkurrencer og inspirerende undervisning om emnet.

Formålet er at gøre eleverne bevidste om miljø og energiforbrug i alle sammenhænge – også så de tager deres nye adfærd med hjem. Som Borgmester Jens Ive siger: ”Hvis vi kan få vores børn og unge til at tage deres nye energibevidsthed med hjem i skoletasken og sige til far og mor, at termostaten skal slukkes, når man åbner for vinduet for at lufte ud, så rækker indsatsen ud over kommunens egen økonomi. Og så er vi nået langt”.