Kort fortalt

Lokale håndværkere tilbydes at få en overbygning som energivejleder helt lokalt i ét af kommunens forsamlingshuse.

Projektet

Over tre dage uddannes håndværkerne af undervisere fra Teknologisk Institut og de vil efterfølgende være i stand til at give deres kunder en helhedsbetragtning på energibesparelsespotentialer især i familieboliger.

Bliver de f.eks. bedt om at give et tilbud på et nyt køkken vil de efter endt uddannelse være i stand til at give kunden et tilbud med dobbelt bundlinje. Èn bundlinje med den totale pris og én bundlinje med energibesparelser ved forskellige former for energirenovering.

Et ønske om et nyt køkken kan således medføre, at kunden samtidig får hulmursisoleret, isat nye vinduer mv. fordi det simpelthen kan betale sig for kunden at gøre tingene samlet.

En helhedsbetragtning på den samlede opgave er ligeledes en fordel for klimaet, idet fokus bliver på husets klimaskærm i stedet for husets vinduer, mure isoleret set.

Teknologisk Institut uddanner også energivejledere i Høje Taastrup, hvor de holder til. Ved at afholde kurset lokalt får håndværkerne et større lokalt netværk. Dette kan de bruge, når de får opgaver fordi de samlet set kan tilbyde kunderne et kvalificeret tilbud med håndværkere, der alle har samme tilgang til en håndværkeropgave. Nemlig at istandsættelse af en bolig med fordel hænger tæt sammen med energirenovering.

Alt til gavn for såvel klima, fællesskab og lokalt erfaringsgrundlag indenfor energirenovering.

Energivejlederkurset er allerede en realitet. Det nye består i at tilbyde lokale håndværkere at blive uddannet lokalt. I forhold til dette er kommunen og/eller den lokale erhvervsforening en god partner for Teknologisk Institut.

Projektet er en del af Lejre - Den Økologiske Kommune og gennemføres af Teknologisk Instiut og Lejre Kommune.