Kort fortalt

Energi-gennemgang af en boligs energiforbrug samt rådgivning om besparelsesmuligheder.

Projektet

Et energitjek er en gennemgang af en privat bolig og energiforbrug sammen med en energivejleder fra Energitjenesten. Vi giver boligejeren uvildige og praktiske råd til, hvordan netop hand/hendes bolig kan forbedres energimæssigt med udgangspunkt i husets alder, byggeteknik og varmesystem. Et energitjek tager typisk 1½ time og tager udgangspunkt i husets forbrugstal. Gennemgangen foretages sammen med boligejeren, hvor energivejlereden også hører om særlige problemer, udfordringer og drømme/planer for boligen.
Derudover fremsendes bagefter hovedpunkterne i en rapport. Tilsammen giver det boligejerne relevant viden, før der skal træffes beslutning om en evt. energirenovering af boligen, som i sidste ende vil kunne give markante energibesparelser. Projektet henvender sig til private boligejere, men flere og flere kommuner giver tilskud til at boligejerne for at få processen med energirenovering til at rykke hurtigere blandt private boligejere.