Kort fortalt

Husejerne får gratis uvildig rådgivningen til energirenoveringen af deres bolig - samtidig måles projektet på en no-cure-no-pay-model.

Projektet

I Danmark er der 1,5 mio. enfamiliehuse. Ca. 1 mio. er opført før 1980, før der kom energikrav i byggereglementet. Ca. 700.000 af disse indeholder stadig betydelige energisparerpotentialer.

Ca. 20% af alle enfamiliehuse i DK er energimærket (i forbindelse med salget). Men selv med disse rapporter, bliver husene ofte ikke energimoderniseret. De øvrige 80% gør det heller ikke i tilstrækkeligt omfang. Der er brug for helt nye metoder - en helt anden tilgang; en håndholdt proces i øjenhøjde med husejeren, på husejerens præmisser. Det er dette projekts tilgang, som er helt unikt i sin metodik. Projektet, der hører til i Svendborg Kommune, har pt. været igang i ca. 9 md, har haft 300 husbesøg og har netop nu ca. 90 huse i proces med energirenoveringsopgaver.

Projektets afsæt er, at husene som hovedregel beboet af husejer - og dermed beslutningstager. Mange af disse husejere har ikke fokus på energisparerpotentialet. Her ligger en stor udfordring, som almen mediebåret information i sig selv ikke kan løfte. To eksempler; 1) trods massiv medieomtale om solcelleordningen er der kun opsat ca. 80.000 anlæg (i 2012) - der er fortsat ca. 1.4 mio. potentielle tage der ikke har fået solcelle-anlæg. Og 2) Trods tilskud og massiv medieomtale til ejerne af oliefyr om udskiftning af disse (i 2010-11), blev de offentlige puljer ikke tømt da de blev lukket før tid - der var ikke flere ansøgninger, men fortsat ca. 240.000 oliefyr på markedet.

Det fortæller, at information til boligejerne skal være meget målrettet, vedrørende og konkret - hvis man vil gå fra information til handling.

Med Energirenoveringshjulet sætter vi Husejeren-I-Centrum. Projektet guider husejerne gennem energirenoveringsprocessen; håndholdt, i øjenhøjde og med en nærværende dialog.

En renovering af en bolig indeholder mange delelementer; med projektet kikker vi på hele værdikæden, fra før-kontakt, rådgivning, håndværkertilbud, lånefinansiering, håndværkerudførelse, dokumentation. Samtidig er det forskellige selvstændige virksomheder der udfører hver sin faglighed i denne proces. Projektet knytter de forskellige aktører sammen i en løst strukturelt kæde, baseret på uvildighed og støtte til husejeren, så han komme videre i processen. Det er husejeren som bestemmer hastigheden og hvem han vil anvende i udførelsen. Pointen er, at det er hans penge der igangsætter beskæftigelsen i de forskellige virksomheder i værdikæden.

Filosofien i projektet er, at udover husejeren gennem sin handling nedbringer energiforbruget i eget hus skaber hans aktion også beskæftigelse og omsætning i håndværkerledet, hos materialeproducenten, i banken og indtægter i kommunen og staten, i form af skatter og afgifter.

Projektets målgruppe er især de husejere der ikke af sig selv kaster sig ud i et energirenoveringsprojekt, ikke af sig selv har fokus på deres energiforbrug, ikke af sig selv vil gøre en forskel etc - altså "klimakampens akilleshæl"

Projektet har derfor lavet en no-cure-no-pay model med Svendborg Kommune, som indeholder måltal færdigrenoveret huse for hhv. 2013-14-15-16 (100 huse pr. år). Det betyder at den private og uafhængige energivejleder kun får betaling for sin indsats, når han kan dokumentere en håndværkerregning på pågældende adresse - og at det udførte arbejde stemmer overens med den anbefalede indsats.

Med denne model flyttes risikoen fra kommunen og borgeren, til energivejlederen. Han får kun betaling for sin indsats når hans arbejde giver kontant værdi for andre end ham selv. Dette kræver flere ting, bl.a. at rådgiveren har den rette profil, at man har styr på sine omkostninger og har fokus på både proces og resultat.

Projektet er finansieret af Energifonden, Svendborg Kommune, Sydfyns Elforsyning og Energi Fyn.

Projektet ejes af Foreningen Energilandsby 5762 (et postdistrikt i den vestlige del af Svendborg Kommune), hvor bestyrelsen består af 4 borgere, Svendborg Kommune og GO2Green (et offentligt-privat partnerskab). Bestyrelsesformand er Rudi Rusfort Kragh (borger), som bor i postdistriktet - og er en af idemændene bag konceptet.

Projektet drives af Tange og Partners. Et konsulenthus der også har hjemsted i 5762.

Projektet har en styregruppe bestående af Energilandsby 5762, Sydfyns Elforsyning, Energi Fyn, Svendborg Kommune, Energifonden og Udvikling Fyn (et tværkommunalt samarbejde).

Projektet er i gang med at udvikle en forretningsplan, så projektet kan kører videre når bevillingen fra Energifonden udløber. Esbjerg Kommune og Århus Kommune går i 2014 i gang med tilsvarende projektet, med hjælp fra det Sydfynske projekt. Projektet har derudover pt. dialog med 15 andre kommuner, om opstart i 2015 el 2016 (under hensyntagen til de kommunale energistrategi-planer samt de kommunale budgetter etc).